MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 4(22) 2015

Publ. 30.12.2015
epismo-aez-nr-22

Pomiary rezystancji uziemienia w gruntach o dużej rezystywności

dr inż. Henryk BORYŃ, dr inż. Stanisław WOJTAS

Ogniwa fotoelektrochemiczne do konwersji energii słonecznej

prof. dr hab. inż. Marta RADECKA, dr inż. Anita TRENCZEK-ZAJĄC

Synteza termojądrowa – przyszłość energetyki

dr hab. inż. Marek SCHOLZ, dr hab. inż. Lesław KARPIŃSKI, prof. dr hab. Urszula WOŹNICKA

Zmienność termicznego charakteru okresów zimowych w Polsce i jej przyczyny

prof. dr hab. Andrzej A. MARSZ, dr hab. Anna STYSZYŃSKA

Przegląd metod wielokryterialnych stosowanych w analizie rozwoju sektora wytwórczego energii elektrycznej

mgr inż. Alicja STOLTMANN

Czy jest obszar opłacalności dla energii odnawialnej?

dr inż. Zdzisław KUSTO

Zabezpieczenia baterii kondensatorów równoległych do kompensacji mocy biernej w sieciach średniego napięcia

mgr inż. Marcin DĘBEK, dr inż. Witold HOPPEL

Ewolucja technologii transportowych w miejskich i rozległych sieciach komputerowych

dr inż. Krzysztof NOWICKI, prof. dr hab. inż. Tadeus UHL

Montaż infrastruktury AMI na słupowych stacjach transformatoroworozdzielczych metodą pracy pod napięciem

mgr inż. Paweł IWANIUK, mgr inż. Jacek SZTUKOWSKI, mgr inż. Mirosław SCHWANN

Zawieszenie przewodów gołych w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia

dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK

Wymiana lamp sodowych wysokoprężnych na lampy ledowe – aspekty techniczne i ekonomiczne modernizacji oświetlenia dróg

dr hab. inż. Stanisław CZAPP, mgr inż. Kornel BOROWSKI, mgr inż. Seweryn SZULTKA

Podatność ciała człowieka na elektryzowanie Część 2. Elektryzacja ciała człowieka

dr inż. Bronisław M. WIERCHUŁA