MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 1 Nr 2(2) 2010

Publ. 01.12.2010
epismo-aez-nr-2

„POMIARY OCHRONNE” W URZĄDZENIACH NISKIEGO NAPIĘCIA. PRZEGLĄD TREŚCI ORAZ BŁĘDÓW TŁUMACZENIA NORMY PN-HD 60364-6:2008

Verification of Low-Voltage Electrical Installations. Overview of the standard PN-HD 60364-6:2008 content and translation errors

dr inż. Edward MUSIAŁ

Zabezpieczanie układów pomiaru energii. Wymagania dla ochrony przed przepięciami liczników zasilanych z przekładników napięciowych.

Energy metering system protection. requirements for surge protection of energy counters powered by voltage transformers

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA

Rola parametrów technicznych systemu ochrony odgromowej budynku w eksploatacji układów automatyki przemysłowej.

Lightning protection system and his influence on operation of industrial automatic devices

dr inż. Henryk BORYŃ, dr inż. Stanisław WOJTAS

Mechanizm oddziaływania urządzeń energoelektrycznych na układy automatyki przemysłowej.

Impact of power electronics on industrial automatic systems

dr inż. Józef CZUCHA

Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu.

Voltage dips and short interruptions in power supply

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi oraz niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 2.Składowe fizyczne prądu i kompensacja reaktancyjna w obwodach jednofazowych z odbiornikami liniowymi, czasowo-niezmienniczymi.

Powers and compensation in circuits with nonsinusoidal and asymmetrical voltages and currents Part 2. Currents Physical Components and reactance compensation in single-phase circuits with linear, time-invariant loads

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

Fascynujące własności układów z regulatorami wynikającymi z podstawowej zasady sterowania

Fastinating featu res of PID controlller

prof. dr hab. inż. Ryszard GESSING

Regulator PID

PID controller

dr inż. Mirosław TOMERA