MENU

Strona redakcyjna

 I. INFORMACJE OGÓLNE

 Aby dotrzeć do wszystkich  naukowców elektryków, elektroników i automatyków oraz inżynierów pracujących w przemyśle, postanowiliśmy wydawać pismo w postaci elektronicznej.
Od 1985 roku wdrażamy myśl naukowo-techniczną i organizujemy dla przemysłu konferencje naukowo-techniczne o charakterze szkoleniowym.
Dobry kontakt z wybitnymi postaciami świata nauki oraz praktykami zapewnia nam odpowiedni dobór tematyki. W artykułach zwracamy również uwagę na poprawną polszczyznę oraz terminologię.
Czytelnicy mogą zadawać pytania, na które odpowiadają eksperci z danej branży. 
Poszczególne egzemplarze pisma, czy artykuły naukowo-techniczne są dostępne dla prenumeratorów oraz osób, które mogą je kupić online (w postaci pliku PDF) na stronie internetowej pisma www.e-pismo-aez.pl
Artykuły dotyczące języka polskiego można pobrać bezpłatnie.
Przewodniczący Radzie Naukowej dr inż. Edward Musiał dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i wiedzy gwarantuje pismu najwyższy poziom oraz różnorodność tematyki.
Od roku 2014 wszystkim artykułom naukowo-technicznym nadajemy nr DOI. 

                                                                                                                                  Redakcja

                                                       

Ze względu na to, że na stronie redakcyjnej każdego numeru e-pisma nie można zmieścić wszystkich niezbędnych informacji, niniejszą stronę należy traktować jako powiększoną stronę redakcyjną.
Uwaga!
W poszczególnych artykułach nie drukujemy notek bibliograficznych, lecz te ważne informacje uzyskujemy po kliknięciu na podobiznę Autora lub na jego nazwisko.


II. INFORMACJEO PIŚMIE I ZESPOLE REDAKCYJNYM

Wydawca: INFOTECH, 80-809 Gdańsk, ul. Łużycka 17/5; Poland
tel./fax (58) 625-16-01; (605) 387-534;
email: infotech@infotech.gdansk.plred-aez@epismo-aez.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu: Zbigniew Kwiatkowski tel. (605) 387-534

Pismo  AUTOMATYKA, ELEKTRYKA,ZAKŁÓCENIA     jest wspomagane i obsługiwane przez stronę www.e-pismo-aez.pl
     (AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Kwartalnik, ISSN 2082-4149; wydawany od 2010 roku.

Każdy numer pisma jest wydawany tylko w wersji elektronicznej i jest ona wersją pierwotną.

Pismo jest publikowane w formacie PDF z możliwościa druku oraz Flash z możliwością czytania na stronie www.e-pismo-aez.pl
Prenumeratorzy mogą korzystać z obydwu możliwości. 
Poszczególne artykuły można kupić online poprzez stronę internetową pisma.

Pismo znajduje się:

- na liście czasopism indeksowanych w bazie BazTech oraz Index Copernicus

- na liście czasopism naukowych MNiSW w części B (5pkt.)

- w amerykańskiej bazie CrossRef przydzielającej nr DOI

 Ostatnio pismo pozytywnie przeszło ewaluację Index Copernicus Master List 
z wynikiem ICV 2015: 67,69 pkt.;ICV 2016: 67,62 pkt.; ICV 2017: 68,42
 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
mgr inż. Zbigniew R. Kwiatkowski (Redaktor naczelny), Polska
dr inż. Edward Musiał (Redaktor naukowy), Polska
dr inż. Andrzej Skiba, mgr inż.Stanisław Przybek (czlonkowie redakcji), Polska
dr Krystyna Ambroch (Redaktor statystyczny), Anglia
mgr inż. Paweł Spaleniak (Inżynier dźwięku i obrazu), Polska

Osoba wyznaczona do kontaktu: mgr inż. Zbigniew R. Kwiatkowski tel.605-387-534

Korekta
mgr Magdalena Misuno (język polski)
mgr Monika Bandura (język angielski)

 Redaktorzy tematyczni
dr inż. Jarosław Łuszcz – Energoelektronika
dr inż. Stanisław Wojtas - Technika wysokich napięć
dr hab. inż. Stanislaw Czapp - Instalacje elektryczne
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński - Automatyka
dr inż. Krzysztof Nowicki - Sieci komputerowe
dr inż. Henryk Boryń - Ochrona przeciwprzepięciowa

Odszedł od nasdr inż. Zdzisław Kusto – Energetyka

 

RADA NAUKOWA 

Przewodniczący - Edward Musiał

 1. dr inż. Edward Musiał, Politechnika Gdańska, Poland
 2. prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski, Poland 
 3. prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing, Politechnika Śląska, Poland
 4. prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, Politechnika Gdańska, Poland
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, Politechnika Gdańska, Poland
 8. prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, Politechnika Gdańska, Poland
 9. prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, Poland 
10. prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Politechnika Wrocławska, Poland
11. prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, Instytut Elektrotechniki O/W-a, Poland                              12. prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo Hutnicza, Poland
13. prof. dr hab. inż. 
Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
14. prof. dr hab. inż. Jacek Gieras, UTC Aerospace Systems, Applied Research Department,               Rockford, Illinois, USA
15. prof. dr hab. inż. Maria Pietrzak-David, Institut National Polytechnique de Toulouse, France
16. prof. dr hab. inż. Tadeus Uhl, Flensburg University of Applied Sciences, Germany
17. prof. Haithem Abu-Rub,Texas A&M at Qatar
18. prof. Atif Iqbal, Qatar Univesity
19. prof. Mykhaylo Dorozhovets. 
Politechnika Lwowska
20. prof. Orest Ivakhiv, Politechnika Lwowska
21. prof. Angelo Baggini, University of Bergamo
22. prof. Jurij Warecki, Politechnika Lwowska

 Odeszli od nas:
prof. dr hab. inż. Jacek Malko, Politechnika Wrocławska, Poland
prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa, Politechnika Białostocka, Poland

 

III. RECENZENCI

RECENZENCI  w roku  2013

prof. dr hab. inż.Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab. Tadeusz Glinka, Instytut Badawczy BOBRME Komel
prof. dr hab. inż. Zbigniew Goryca, Politechnika Radomska
prof. dr hab. inż. Jerzy Hryńczuk, Politechnika Gdańska 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, Politechnika Gdańska 
prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, Akademia Morska w Gdyni 
prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, Instytut Elektrotechniki O/W-a, 
                                                                Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Szczerba, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Tadeus Uhl,
 Flensburg University of Applied Sciences, Germany
dr hab. inż. Paweł Bućko, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Czapp, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Wojciech Jędruch, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Andrzej Reński, Politechnika Gdańska
doc. dr inż. Krzysztof Nowicki, Politechnika Gdańska

 
 RECENZENCI  w roku  2014

prof. dr hab. Leszek Czarnecki,
 Louisiana State University, USA
prof. dr hab.inż. Zbigniew Goryca, Politechnika Radomska
prof. dr hab.inż. Krzysztof Krykowski, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab. Zbigniew Krzeminski, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Ryszard Strzelecki, Instytut Elektrotechniki O/W-a, 
                                                                Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. inż. Thadeus Uhl, Fachhochschule Flensburg, Niemcy
dr hab. inż. Wojciech Jędruch, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Paweł Witczak, Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Stanisław Czapp, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Politechnika Warszawska 
dr hab. Czesław T. Kowalski, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Bogusław Grzesik, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. inż. Daniel Wojciechowski,  Akademia Morska w Gdyni
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska
dr hab. Inż. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Dariusz Karkosinski, Politechnika Gdańska
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Akademia Morska w Gdyni

RECENZENCI  w roku  2015

prof. dr hab.inż. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab.inż. Zbigniew Krzeminski, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Waldemar Rebizant, Politechnika Wrocławska 
prof. dr hab.inż. Ryszard Strzelecki, Instytut Elektrotechniki O/W-a, 
                                                                Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. inż. Thadeus Uhl, Fachhochschule Flensburg, Niemcy
prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Stanisław Czapp, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Witold Hoppel, Politechnika Poznańska
dr inż. Jan Strojny, INPE
dr hab. Malgorzata Witak Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Paweł Bućko, Politechnika Gdańska
dr inż. Henryk Boryń, Politechnika Gdańska
dr inż. Jaroslaw Sar, Centru Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr inż. Józef J. Zawodniak ENEA

 RECENZENCI  w roku  2016

prof. dr hab.inż. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab.inż. Zbigniew Krzeminski, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Marian Miłek, Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa w Sulechowie
prof. dr hab. inż. Thadeus Uhl, Fachhochschule Flensburg, Niemcy
prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab.inż. Zbigniew Lubośny, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Ryszard Zajczyk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Marek Amanowicz, Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż.Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż.Andrzej Wilk, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Lesław Karpiński, Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Paweł Bućko, Politechnika Gdańska
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Mirosław Tomera,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Edward Musiał,  Politechnika Gdańska
dr inż. Krzysztof Nowicki,  Politechnika Gdańska
dr inż. Zdzislaw Kusto,  Politechnika Gdańska
dr inż. Witold Hoppel, Politechnika Poznańska
dr inż. Jan Strojny, INPE
dr inż. Jaroslaw Wiater Politechnika Białostocka
dr inż. Henryk Boryń, Politechnika Gdańska
dr inż. Stanislaw Wojtas, Politechnika Gdańska

RECENZENCI  w roku  2017

prof. dr hab.inż. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab. inż. Thadeus Uhl, Fachhochschule Flensburg, Niemcy
prof. dr hab. inż.Jurij Warecki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab.inż. Ryszard Zajczyk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Waldemar Rebizant, 
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab.inż.Adrian Halinka, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab.inż. Marian Miłek, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab.inż. Zbigniew Hanzelka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 
prof. dr hab.inż. Józef Lorenz, Politechnika Poznańska
prof. dr hab.inż. Tadeusz Glinka, 
Politechnika Śląska
prof. dr hab.inż. Marian Pasko, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof.dr hab. inż. 
Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Andrzej Bień, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 
dr hab. inż. Egeniusz Krause, Główny Instytut Górnictwa
dr hab. inż.Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Ryszard Frąckowiak, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Dariusz Karkosinski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Stanisław Czapp Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Janusz Sowiński, Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Kazimierz Cywiński, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Piotr Lampart IMP PAN
dr inż. Mirosław Tomera,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Bronisław Wiechuła, emeryt.prac. GIG, Kop.Doświadczalna "Barbara"
dr inż. Edward Musiał,  Politechnika Gdańska
dr inż. Krzysztof Nowicki,  Politechnika Gdańska
dr inż. Witold Hoppel, Politechnika Poznańska
dr inż. Jaroslaw Wiater Politechnika Białostocka
dr inż. Henryk Boryń, Politechnika Gdańska
dr inż. Stanislaw Wojtas, Politechnika Gdańska
dr inż. Mirosław Tomera, Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Janusz Konieczny, 
Politechnika Wrocławska
dr inż. Józef Wiora, Politechnika Śląska w Gliwicach
mgr inż. Tadeusz Wrzaszczyk, KWK Bogdanka 

 

IV. INFORMACJE DLA AUTORÓW 
Ze względu na to, że czynimy starania o ocenę punktową pisma, wiele poniższych wymagań jest zgodnych z zaleceniami  MNiSW.

1. Sposób przygotowania tekstu Pobierz wzór strony artykułu 
Uwaga! Poniższe dane są orientacyjne. Zespół redakcyjny składa tekst za pomocą specjalistycznego programu, stosownie do wolnego miejsca na stronie artykułu.
1. W celu ułatwienia składu teksty należy pisać w programie Word, czcionką Arial (11) na powierzchni o wymiarach 180x255 mm.
2. Tytuł , streszczenie  oraz słowa kluczowe piszemy w języku polskim i angielskim.
3. Wzory oraz indeksy należy pisać czcionką Times New Roman.
4. Rysunki i zdjęcia proszę dodatkowo dostarczyć w odrębnym pliku.
5. Rysunki najlepiej wykonać w postaci wektorowej - CorelDraw v11 (cdr) lub Adobe Illustrator (AI). Rysunki wykonane w innych programach specjalistycznych powinny być zapisane w formacie Windows Metafile (*.wmf) umożliwiającym import do Corela.
6.Dane bibliograficzne należy podawać według standardu IEEE: 
   [1] J.Kowalski, "Nowe metody badań...", Przegląd...,Nr X, str.5-10, 2010.
7. 
Pobierz wzór strony artykułu 

2. Kodeks etyczny dotyczący rzetelności oraz przestrzegania praw autorskich (wg  zaleceń COPE)
Dbamy o wysoki poziom artykułów zamieszczanych w naszym e-piśmie. 
Pragniemy również  zachować najwyższe standardy  dotyczące rzetelności i uczciwości związane z autorstwem publikacji (zgodnie z zaleceniem MNiSW oraz Prawem Autorskim).
Dowodem etycznej postawy autora piszącego publikację powinna być również jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do jej powstania.
1. Autorzy powinni podać swoje miejsce pracy oraz określić, jaki jest  procentowy udział w opracowaniu poszczególnych osób.
2. Redakcja informuje, że przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
3. Autorzy powinni przekazać Redakcji informację o źródłach finansowania publikacji.

3. Deklaracja o wersji oryginalnej (zapora ghostwriting) i warunkach publikacji
Autorzy powinni poświadczyć, że wersja artykułu jest wersją oryginalną oraz, że znają warunki publikacji.
Pobierz oświadczenie dla p.3.

4. Deklaracja o wersji pierwotnej
Każdy numer pisma jest wydawany tylko w wersji elektronicznej i jest ona wersja pierwotną.

5. Procedura recenzowania POBIERZ Arkusz recenzji

 

Recenzenci oceniają artykuły zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów publikacji jest udostępniona w sposób ciągły  na stronie internetowej czasopisma www.epismo-aez.pl w zakładce Strona redakcyjna.

Recenzowanie odbywa się według poniższych zasad:

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej trzech niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
4. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma 
www.epismo-aez.pl w zakładce Stopka redakcyjna.
5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.