MENU

Strona redakcyjna

I. INFORMACJE OGÓLNE

 Aby dotrzeć do wszystkich  naukowców elektryków, elektroników i automatyków oraz inżynierów pracujących w przemyśle, postanowiliśmy wydawać pismo w postaci elektronicznej.
Od 1985 roku wdrażamy myśl naukowo-techniczną i organizujemy dla przemysłu konferencje naukowo-techniczne o charakterze szkoleniowym.
Dobry kontakt z wybitnymi postaciami świata nauki oraz praktykami zapewnia nam odpowiedni dobór tematyki. W artykułach zwracamy również uwagę na poprawną polszczyznę oraz terminologię.
Czytelnicy mogą zadawać pytania, na które odpowiadają eksperci z danej branży. 
Poszczególne egzemplarze pisma, czy artykuły naukowo-techniczne są dostępne dla prenumeratorów oraz osób, które mogą je kupić online (w postaci pliku PDF) na stronie internetowej pisma www.epismo-aez.pl
Artykuły dotyczące języka polskiego można pobrać bezpłatnie.
Przewodniczący Radzie Naukowej dr inż. Edward Musiał dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i wiedzy gwarantuje pismu najwyższy poziom oraz różnorodność tematyki.
Od roku 2014 wszystkim artykułom naukowo-technicznym nadajemy nr DOI.
Staramy się wydawać każdy artykuł naukowo-techniczny w dwóch językach: w języku angielskim (jako oryg.) oraz w języku polskim. Ma to na celu zwiększenie dostępu do najnowszej wiedzy, również wsród inżynierów polskich. Można wysłać artykuł w jednym języku, przetłumaczymy na drugi. W niektórych uczelniach przyznawane są dodatkowe punkty za publikację w drugim języku.
We wszystkich artykułach stosujemy druk kolorowy. Autor wysyła w dowolnym formacie tekst, który jest u nas składany w specjalistycznym programie InDesign.
Koszt składu oraz publikacji jest szacowany na ok.150 zł netto za stronę.

 tekst

                                                                                                                                  Redakcja

                                                       

Ze względu na to, że na stronie redakcyjnej każdego numeru e-pisma nie można zmieścić wszystkich niezbędnych informacji, niniejszą stronę należy traktować jako powiększoną stronę redakcyjną.
Uwaga!
W poszczególnych artykułach nie drukujemy notek bibliograficznych, lecz te ważne informacje uzyskujemy po kliknięciu na podobiznę Autora lub na jego nazwisko oraz w zakladce Wykaz autorów na stronie pisma

II. INFORMACJEO PIŚMIE I ZESPOLE REDAKCYJNYM

Wydawca: INFOTECH, 80-809 Gdańsk, ul. Łużycka 17/5; Poland
tel./fax (58) 625-16-01; (605) 387-534;
email: infotech@infotech.gdansk.plred-aez@epismo-aez.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu: Zbigniew Kwiatkowski tel. (605) 387-534

Pismo  AUTOMATYKA, ELEKTRYKA,ZAKŁÓCENIA     jest wspomagane i obsługiwane przez stronę www.epismo-aez.pl
     (AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Kwartalnik, ISSN 2082-4149; wydawany od 2010 roku.

Każdy numer pisma jest wydawany tylko w wersji elektronicznej i jest ona wersją pierwotną.

Pismo jest publikowane w formacie PDF z możliwościa druku oraz Flash z możliwością czytania na stronie www.epismo-aez.pl
Prenumeratorzy mogą korzystać z obydwu możliwości. 
Poszczególne artykuły można kupić online poprzez stronę internetową pisma.

Pismo znajduje się:

- na liście czasopism indeksowanych w bazie BazTech oraz Index Copernicus
- bazie polskich czasopism Pol-Index 
- w amerykańskiej bazie CrossRef przydzielającej nr DOI
-  od 1.12.2021 na liście czasopism naukowych MNiSW (pod nr 32439). Przyznano 20 pkt.
- od 17.07.2023na liście czasopism naukowych MEiN (identyfikator 201255). Przyznano 200 pkt.

 

Ostatnio pismo pozytywnie przeszło ewaluację Index Copernicus Master List 
z wynikiem ICV 2015: 67,69 pkt.;ICV 2016: 67,62 pkt.; ICV 2017: 68,42; ICV 2021: 80,2
 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
mgr inż. Zbigniew R. Kwiatkowski (Redaktor naczelny), Polska
dr inż. Edward Musiał (Redaktor naukowy), Polska
dr inż. Andrzej Skiba, (członek redakcji), Polska
dr Krystyna Ambroch (Redaktor statystyczny), Anglia
mgr inż. Paweł Spaleniak (Inżynier dźwięku i obrazu), Polska

Osoba wyznaczona do kontaktu: mgr inż. Zbigniew R. Kwiatkowski tel.605-387-768

Korekta
mgr Magdalena Misuno (język polski)
mgr Monika Bandura (język angielski)

Redaktorzy tematyczni
dr hab. inż. Jarosław Łuszcz, prof. PG – Energoelektronika
dr inż. Stanisław Wojtas - Technika wysokich napięć
dr hab. inż. Stanislaw Czapp, prof.PG - Instalacje elektryczne
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński - Automatyka
dr inż. Krzysztof Nowicki - Sieci komputerowe
dr inż. Henryk Boryń - Ochrona przeciwprzepięciowa

 

RADA NAUKOWA 

Przewodniczący - Edward Musiał

1. dr inż. Edward Musiał, Politechnika Gdańska, Poland
2. prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski, Poland
3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny w Gliwicach
4. prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing, Politechnika Śląska, Poland
5. prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, Politechnika Gdańska, Poland
6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, Politechnika Gdańska, Poland
7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, emert.prof. Politechniki Gdańskiej, MMB Drives, Poland
8. prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, Poland 
9. prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Politechnika Wrocławska, Poland
10. prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, Instytut Elektrotechniki O/W-a, Poland                         
11. prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo Hutnicza, Poland
12. prof. dr hab. inż. 
Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
13. prof. dr hab. inż. Jacek Gieras, UTC Aerospace Systems, Applied Research Department, Rockford, Illinois, USA
14. prof. dr hab. inż. Maria Pietrzak-David, Institut National Polytechnique de Toulouse, France
15. prof. dr hab. inż. Tadeus Uhl, Flensburg University of Applied Sciences, Germany
16. prof. Haithem Abu-Rub,Texas A&M at Qatar
17. prof. Atif Iqbal, Qatar Univesity
18. prof. Mykhaylo Dorozhovets. 
Politechnika Lwowska
19. prof. Orest Ivakhiv, Politechnika Lwowska
20. prof. Angelo Baggini, University of Bergamo
21. prof. Jurij Warecki, Politechnika Lwowska
22. prof. 
Enrique Romero Cadaval, University of Extremadura, Spain 

 

 

Odeszli od nas:
prof. dr hab. inż. Jacek Malko, Politechnika Wrocławska, Poland
prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa, Politechnika Białostocka, Poland

III. RECENZENCI

RECENZENCI  w roku  2013
prof. dr hab. inż. Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab. Tadeusz Glinka, Instytut Badawczy BOBRME Komel
prof. dr hab. inż. Zbigniew Goryca, Politechnika Radomska
prof. dr hab. inż. Jerzy Hryńczuk, Politechnika Gdańska 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, Politechnika Gdańska 
prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, Akademia Morska w Gdyni 
prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, Instytut Elektrotechniki O/W-a, Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Szczerba, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Tadeus Uhl,
 Flensburg University of Applied Sciences, Germany
dr hab. inż. Paweł Bućko, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Czapp, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Wojciech Jędruch, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Andrzej Reński, Politechnika Gdańska
doc. dr inż. Krzysztof Nowicki, Politechnika Gdańska
RECENZENCI  w roku  2014
prof. dr hab. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab.inż. Zbigniew Goryca, Politechnika Radomska
prof. dr hab.inż. Krzysztof Krykowski, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab. Zbigniew Krzeminski, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Ryszard Strzelecki, Instytut Elektrotechniki O/W-a, Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. inż. Thadeus Uhl, Fachhochschule Flensburg, Niemcy
dr hab. inż. Wojciech Jędruch, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Paweł Witczak, Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Stanisław Czapp, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Politechnika Warszawska 
dr hab. Czesław T. Kowalski, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Bogusław Grzesik, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. inż. Daniel Wojciechowski,  Akademia Morska w Gdyni
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska
dr hab. Inż. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Dariusz Karkosinski, Politechnika Gdańska
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Akademia Morska w Gdyni
RECENZENCI  w roku  2015
prof. dr hab.inż. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab.inż. Zbigniew Krzeminski, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Waldemar Rebizant, Politechnika Wrocławska 
prof. dr hab.inż. Ryszard Strzelecki, Instytut Elektrotechniki O/W-a, Politechnika Gdańska                                                               
prof. dr hab. inż. Thadeus Uhl, Fachhochschule Flensburg, Niemcy
prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Stanisław Czapp, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Witold Hoppel, Politechnika Poznańska
dr inż. Jan Strojny, INPE
dr hab. Malgorzata Witak Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Paweł Bućko, Politechnika Gdańska
dr inż. Henryk Boryń, Politechnika Gdańska
dr inż. Jaroslaw Sar, Centru Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr inż. Józef J. Zawodniak ENEA
RECENZENCI  w roku  2016
prof. dr hab.inż. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab.inż. Zbigniew Krzeminski, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Marian Miłek, Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa w Sulechowie
prof. dr hab. inż. Thadeus Uhl, Fachhochschule Flensburg, Niemcy
prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab.inż. Zbigniew Lubośny, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Ryszard Zajczyk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Marek Amanowicz, Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż.Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż.Andrzej Wilk, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Lesław Karpiński, Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Paweł Bućko, Politechnika Gdańska
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Mirosław Tomera,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Edward Musiał,  Politechnika Gdańska
dr inż. Krzysztof Nowicki,  Politechnika Gdańska
dr inż. Zdzislaw Kusto,  Politechnika Gdańska
dr inż. Witold Hoppel, Politechnika Poznańska
dr inż. Jan Strojny, INPE
dr inż. Jaroslaw Wiater Politechnika Białostocka
dr inż. Henryk Boryń, Politechnika Gdańska
dr inż. Stanislaw Wojtas, Politechnika Gdańska
RECENZENCI  w roku  2017
prof. dr hab.inż. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab. inż. Thadeus Uhl, Fachhochschule Flensburg, Niemcy
prof. dr hab. inż.Jurij Warecki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab.inż. Ryszard Zajczyk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Waldemar Rebizant, 
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab.inż.Adrian Halinka, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab.inż. Marian Miłek, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab.inż. Zbigniew Hanzelka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 
prof. dr hab.inż. Józef Lorenz, Politechnika Poznańska
prof. dr hab.inż. Tadeusz Glinka, 
Politechnika Śląska
prof. dr hab.inż. Marian Pasko, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof.dr hab. inż. 
Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Andrzej Bień, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 
dr hab. inż. Egeniusz Krause, Główny Instytut Górnictwa
dr hab. inż.Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Ryszard Frąckowiak, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Dariusz Karkosinski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Stanisław Czapp Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Janusz Sowiński, Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Kazimierz Cywiński, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Piotr Lampart IMP PAN
dr inż. Mirosław Tomera,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Bronisław Wiechuła, emeryt.prac. GIG, Kop.Doświadczalna "Barbara"
dr inż. Edward Musiał,  Politechnika Gdańska
dr inż. Krzysztof Nowicki,  Politechnika Gdańska
dr inż. Witold Hoppel, Politechnika Poznańska
dr inż. Jaroslaw Wiater Politechnika Białostocka
dr inż. Henryk Boryń, Politechnika Gdańska
dr inż. Stanislaw Wojtas, Politechnika Gdańska
dr inż. Mirosław Tomera, Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Janusz Konieczny, 
Politechnika Wrocławska
dr inż. Józef Wiora, Politechnika Śląska w Gliwicach

RECENZENCI  w roku  2018

prof. dr hab.inż. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab. inż. Thadeus Uhl, Fachhochschule Flensburg, Niemcy
prof. dr hab. inż. Jurij Warecki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab.inż. Ryszard Zajczyk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab.inż. Waldemar Rebizant, 
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab.inż. Adrian Halinka, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab.inż. Marian Miłek, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab.inż. Zbigniew Hanzelka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 
prof. dr hab.inż. Józef Lorenz, Politechnika Poznańska
prof. dr hab.inż. Tadeusz Glinka, 
Politechnika Śląska
prof. dr hab.inż. Marian Pasko, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof.dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Andrzej Bień, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 
dr hab. inż. Egeniusz Krause, Główny Instytut Górnictwa
dr hab. inż. Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Ryszard Frąckowiak, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Dariusz Karkosinski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Stanisław Czapp Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Janusz Sowiński, Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Kazimierz Cywiński, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Piotr Lampart IMP PAN
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Bronisław Wiechuła, emeryt.prac. GIG, Kop.Doświadczalna "Barbara"
dr inż. Edward Musiał,  Politechnika Gdańska
dr inż. Krzysztof Nowicki,  Politechnika Gdańska
dr inż. Witold Hoppel, Politechnika Poznańska
dr inż. Jaroslaw Wiater Politechnika Białostocka
dr inż. Henryk Boryń, Politechnika Gdańska
dr inż. Stanislaw Wojtas, Politechnika Gdańska
dr inż. Mirosław Tomera, Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Janusz Konieczny, 
Politechnika Wrocławska
dr inż. Józef Wiora, Politechnika Śląska w Gliwicach
mgr inż. Tadeusz Wrzaszczyk, KWK Bogdanka

RECENZENCI  w roku  2019

prof. dr hab.inż. Ryszard Zajczyk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, 
Instytut Ochrony Przyrody  PAN
dr hab. inż. Jarosław Gielniak, Politechnika Poznańska
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Uniwersytet Morski w Gdyni
dr inż. Edward Musiał, emer. prac.  Politechnika Gdańska
dr inż. Witold Hoppel, emer. prac. Politechnika Poznańska
dr inż. Jaroslaw Wiater Politechnika Białostocka
dr inż. Henryk Boryń, 
emer. prac. Politechnika Gdańska
dr inż. Stanislaw Wojtas, 
emer. prac. Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Mirosław Tomera, Akademia Morska w Gdyni

RECENZENCI  w roku  2020

prof. dr hab.inż. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Uniwersytet Morski w Gdyni
dr inż. Edward Musiał, emer. prac.  Politechnika Gdańska
dr inż. Jaroslaw Wiater Politechnika Białostocka
dr inż. Henryk Boryń, 
emer. prac. Politechnika Gdańska
dr inż. Stanislaw Wojtas, 
emer. prac. Politechnika Gdańska
dr inż. Andrzej Skiba, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, Politechnika  Warszawska
dr hab inż. Robert Matysko, IMP PAN
dr hab. inż. Aleksander Stachel, Uniwerytet Zachodniopomorski w Szczecinie
dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, Instytut Ichrony Przyrody PAN
dr inż. Witold Hoppel, emer. prac. Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Mirosław Tomera, Akademia Morska w Gdyni
dr hab. inż. Jarosław Gielniak, Politechnika Poznańska

 RECENZENCI  w roku  2021

prof. dr hab.inż. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
prof. dr hab.inż. Adam Stanisław Jagiełło, Politechnika Krakowska
prof. dr hab.inż. Jarosław Mikielewicz IMP PAN w Gdańsku
prof. dr hab.inż. Marian Pasko, Politechnika, Śląska w Gliwicach
dr hab inż. Marek Olesz, Politechnika Gdańska
dr hab inż. Anna Gawlak, Politechnika Częstochowska
dr inż. Rafał Namiotko, OBR Centrum Techniki Morskiej SA  
dr inż. Tadeusz Piotrowski,  Uniwersytet Morski w Gdyni
dr inż. Edward Musiał, emer. prac.  Politechnika Gdańska
dr inż. Jaroslaw Wiater Politechnika Białostocka
dr inż. Henryk Boryń, 
emer. prac. Politechnika Gdańska
dr inż. Stanislaw Wojtas, 
emer. prac. Politechnika Gdańska
dr inż. Andrzej Skiba, Politechnika Gdańska
dr inż.Adam Rynkowski, emer. prac. Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, Politechnika  Warszawska
dr hab inż. Robert Matysko, IMP PAN
dr hab. inż. Aleksander Stachel, Uniwerytet Zachodniopomorski w Szczecinie
dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, Instytut Ichrony Przyrody PAN
dr hab. inż. Irena Wasiak, Politechnika Łódzka

 RECENZENCI  w roku  2022

prof. dr hab.inż. Leszek Czarnecki, Louisiana State University, USA
dr hab. inż. Janusz Lichota, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Barbara Kulesz, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Piotr Przybyłek, Politechnika Poznańska
dr inż. Jaroslaw Wiater Politechnika Białostocka
dr inż. Henryk Boryń, 
emer. prac. Politechnika Gdańska
dr inż. Stanislaw Wojtas, 
emer. prac. Politechnika Gdańska
dr inż. Andrzej Skiba, Politechnika Gdańska
dr inż. Bartosz Olejnik, Politechnika Poznańska

 RECENZENCI  w roku  2023 (w trakcie prac)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny w Gliwicach
prof. dr hab. inż. Roman Barlik, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż.Jan Machowski, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Zdobysłw Flisowski, emeryt.prac. Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska 
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, Politechnika Opolska 
prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski, Politechnika Częstochowska 
prof. dr hab. inż.  Andrzej Kasprzak, Politechnika Wrocławska 
prof. dr hab. inż. Tadeus Uhl, Hochschule Flensburg
prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Jaroslaw Guziński, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, AGH w Krakowie
prof. dr hab. inż. Stanislaw Piróg, AGH w Krakowie,
prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, AGH w Krakowie
dr hab. inż. Jarosław Łuszcz, prof. Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. Michal Kaczmarek, prof. Politechniki Łódzkiej
dr hab. inż. Barbara Kulesz, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. inż. Renata Markowska, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. Politechniki Poznańskiej
dr hab. inż. Maciej Sułowicz, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Robert Lis, prof. Politechniki Wrocławskiej
dr hab. inż. Jarosłw Gielniak, PUT 
dr hab. inż.Jacek Klucznik, prof. Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. Marek Ciurys, prof. Politechniki Wrocławskiej 
dr hab. inż. Zbigniew Goryca, emeryt. prac. Poltechniki Świętokrzyskiej
dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, SGGW w Warszawie 
dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Piotr Miller, prof. Politechniki Lubelskiej 
dr hab. inż. Piotr Pijarski, prof. Politechniki Lubelskiej 
dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. Politechniki Bydgoskie
dr hab. inż. Jarosław Łuszcz, prof. Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, IOP PAN
dr hab. inż. Janusz Sowiński, prof. Politechniki Częstochowskiej 
dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski, prof.  Uniwersytetu w Siedlcach
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, prof. Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. Krzysztof Lipiński, prof. Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. Marcin Korkosz, prof. Politechniki Rzeszowskiej
dr inż. Henryk Boryń, emer. prac. Politechnika Gdańska
dr inż. Stanislaw Wojtas, emer. prac. Politechnika Gdańska
dr inz. Krzysztof Nowicki, doc. Politechniki Gdańskiej
dr inż. Tomasz Siewierski, Poltechnika Łódzka
dr inż. Przemyslaw Tabaka, Politechnika Łódzka
dr inż. Grzegorz Sieklucki, AGH w Krakowie
dr inż. Bartosz Olejnik, Politechnika Poznańska
dr inż. Witold Hoppel, emeryt. prac. Politechniki Poznańskiej
dr inż. Daniel Kowalak, Politechnika Gdańska

IV. INFORMACJE DLA AUTORÓW  publikujących w e-piśmie AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA 
Ze względu na to, że czynimy starania o ocenę punktową pisma, wiele poniższych wymagań jest zgodnych z zaleceniami  MNiSW, MEiN oraz innych baz takich jak BazTech, Index  Copernicus, Pol-Index, Web of Science, Scopus.


1.Wytyczne ogólne 

Redakcja przyjmuje do publikacji prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach czy materiałachArtykuł powinien być oryginalnym dziełem Autora (Autorów), który przyjmuje pełną odpowiedzialność za uzgodnienie wszelkich praw do jego zgłoszenia. Artykuł nie powinien być proponowany innym czasopismom.
Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w e-piśmie AEZ są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – zarówno co do treści pracy, jak i wykorzystywanych w niej ilustracji – powinny stanowić własny dorobek Autora (Autorów). W przypadku cytowania fragmentów innych prac, cytaty muszą być zgodne z ogólnymi zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło.

przypadku zespołu autorów należy określić procentowy udział poszczególnych osób w opracowaniu. 
Jeśli praca była finansowana, należy w artykule wspomnieć o źródle jego finansowania. 
Wszystkie artykuły merytoryczne są recenzowane przez dwóch recenzentów ze stopniem co najmniej dr hab. - metodą "ślepą".
Po przesłaniu artykułu do redakcji w ciągu 14 dni informujemy, czy tematyka artykułu jest zgodna z profilem pisma.
Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna decyzja Redakcji, podejmowana po zapoznaniu się z opinia recenzentów. 
Autorzy powinni podawać dokładne adresy miejsca pracy, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania w tekstach artykułów zmian i skrótów o charakterze redakcyjnym, a także do dokonywania streszczeń w przypadkach ich braku. 
Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolna techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi. 
Jest to również związane z tym, że czasopismo jest rejestrowane w wielu bazach czasopism naukowych, które zajmują się rozpowszechnianiem ich treści, co wpływa na współczynnik cytowań. W interesie Autorów jest, aby publikowany u nas  artykuł był cytowany w innym piśmie - w szczególności z listy JCB.

Staramy się wydawać każdy artykuł naukowo-techniczny w dwóch językach: w języku angielskim (jako oryg.) oraz w języku polskim. Ma to na celu zwiększenie dostępu do najnowszej wiedzy, również wsród inżynierów polskich. Można wysłać artykuł w jednym języku, przetłumaczymy na drugi. W niektórych uczelniach przyznawane są dodatkowe punkty za publikację w drugim języku.
We wszystkich artykułach stosujemy druk kolorowy. Autor wysyła w dowolnym formacie tekst, który jest u nas składany w specjalistycznym programie InDesign.
Koszt składu oraz publikacji jest szacowany na ok.150 zł netto za stronę.

2. Kodeks etyczny dotyczący rzetelności oraz przestrzegania praw autorskich (wg zaleceń COPE)

Dbamy o wysoki poziom artykułów zamieszczanych w naszym e-piśmie. 
Pragniemy również  zachować najwyższe standardy  dotyczące rzetelności i uczciwości związane z autorstwem publikacji (zgodnie z zaleceniem MNiSW oraz Prawem Autorskim).
Dowodem etycznej postawy autora piszącego publikację powinna być również jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do jej powstania.
1. Autorzy powinni podać swoje miejsce pracy oraz określić, jaki jest  procentowy udział w opracowaniu poszczególnych osób.
2. Redakcja informuje, że przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
3. Autorzy powinni przekazać Redakcji informację o źródłach finansowania publikacji.
4. Redakcja zwraca również uwagę na auto plagiat. Artykuły tego rodzaju nie będą publikowane i będą traktowane jako naruszenie  zasad rzetelności i uczciwości. Konsekwencją tego będzie powiadomienie władz instytucji, którą autor reprezentuje.

3. Deklaracja o wersji oryginalnej (zapora ghostwriting, guest authorschip) i warunkach publikacji (Pobierz oświadczenie)

Autorzy powinni poświadczyć, że wersja artykułu jest wersją oryginalną oraz, że znają warunki publikacji.
Pobrane i podpisane oświadczenie należy wysłać do redakcji.

4. Procedura recenzowania | POBIERZ Arkusz recenzji

W ciągu 14 dni od otrzymania artykułu kolegium redakcyjne decyduje o jego przyjęciu i przesłaniu do recenzji. Średni okres oczekiwania na publikację nie przekracza 3 mięsięcy.

Recenzowanie odbywa się według poniższych zasad: 

Wstępną ocenę artykułu wykonuje zespół z udziałem redaktora tematycznego, który wyznacza recenzentów z danej specjalności.

- Recenzenci oceniają artykuły zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Nasz system, opiera się na anonimowości i niezależności recenzentów. 
  Tożsamość autorów prac nie jest znana recenzentom (peer review and doble blind).

  • Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  • Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
  • Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
  • Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji znajdują się w arkuszu recenzji i są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma w zakładce Stopka redakcyjna - p.IV. Informacje dla autorów .
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.     
  • Redakcja zwraca również uwagę na autoplagiat. Artykuły tego rodzaju nie będą publikowane i są traktowane jako naruszenie  zasad rzetelności i uczciwości. Konsekwencją tego będzie powiadomienie władz instytucji, którą autor reprezentuje.
  • Autor po otrzymaniu recenzji z uwagami krytycznymi ma obowiązek do nich się ustosunkować i nanieść w tekście odpowiednie zmiany.
  • Redaktor naczelny podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku.

Lista recenzentów publikacji jest ogłaszana na koniec roku i udostępniona w sposób ciągły  na stronie internetowej czasopisma w zakładce Strona redakcyjna 

5. Sposób przygotowania tekstu Pobierz wzór strony artykułu 

Poniższe dane są orientacyjne. Zespół redakcyjny składa tekst za pomocą specjalistycznego programu, stosownie do wolnego miejsca na stronie artykułu.

Uwaga!  W artykułach należy stosować legalne jednostki miar układu SI (Dz. U. nr 225 poz. 1638) oraz w abstrakcie i bibliografii czcionki alfabetu łacińskiego.

1. Objętość artykułu należy uzgodnić z redakcją. 
2. Tytuł artykułu powinien być hasłowy, krótki, ujmujący treść artykułu. 
3. Pozycje w bibliografii, na które nie ma powołań w tekście zostaną wykreślone. 
4. Do każdego artykułu musi być dołączone w języku polskim i angielskim: streszczenie słowne (nie więcej niż 3,4 linie) oraz podpisy pod rysunkami i nad tablicami,
w j.polskim i angielskim.
5. Po publikacji artykułu, każdy Autor otrzymuje bezpłatnie dany numer pisma w wersji PDF. 
6. Materiały do publikacji prosimy przesyłać na elektroniczny adres redakcji: 
red-aez@epismo-aez.pl lub infotech@infotech.gdansk.pl 
7. Do redakcji powinny być dostarczone pliki w edytorze Word oraz w postaci PDF, który jest traktowany jako oryginał pracy. 
8. Rysunki powinny być wykonane najlepiej w postaci wektorowej (cdr, Al) i dołączone w odrębnym pliku. Rysunki i tablice należy umieszczać w tekście wraz z tytułami i numeracją. 
9. Fotografie należy zeskanować i podawać w tekście jako kolejny rysunek, lecz należy je wysłać jako odrębny plik.
10. Przypisy uzupełniające lub wyjaśniające tekst podstawowy powinny być napisane na dole strony z tekstem, do którego się odnoszą. 
11. W wykazie literatury zamieszczonym na końcu artykułu należy podać źródła bibliograficzne ponumerowane kolejnymi cyframi arabskimi (w nawiasach kwadratowych) odpowiadającymi kolejności powołań w tekście.
12. Dane bibliograficzne należy podawać według standardu IEEE: [1] J. Kowalski, "Nowe metody badań...", Przegląd..., Nr X, str. 5-10, 2010. 
13. W cytowaniach należy używać pełnej nazwy czasopisma (bez polskich znaków):
      H.Boryń, "
 Zastosowanie...", AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA, DOI: 10.17274/AEZ.2015.19.04, str. 40-57, Vol. 6, Nr 1 (19) 2015.
14. Należy zaproponować co najmniej 3 recenzentów z instytucji innej niż Autorzy.