MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 4 (22) 2015

Publ. 30.12.2015

Ewolucja technologii transportowych w miejskich i rozległych sieciach komputerowych

Evolution of Transport Technologies in MAN and WAN Computer Networks

dr inż. Krzysztof NOWICKI, prof. dr hab. inż. Tadeus UHL

s. 48 - 61 DOI: 10.17274/AEZ.2015.22.04

Abstract

This paper presents and compares existing and forthcoming standards for data networks designed with native Ethernet in mind. It will discuss aspects and conclude that Ethernet-type solutions will shape provider networks in the future as they do now. The paper also includes a presentation of OTN technology and compares OTNs with networks of the previous generation, i.e. SONET/SDH, highlighting the advantages of OTN: reduced costs of data transport, efficient exploitation of the optical spectrum, security aspects and the elasticity of architecture in terms of adaptability and scalability.

Streszczenie

W pracy przedstawiono i porównano powstałe (lub powstające) w ostatnich latach ważniejsze standaryzacje przeznaczone dla sieci transportowych opartych zarówno na klasycznych rozwiązaniach telekomunikacyjnych, jak i o przełączany Ethernet. Opisano też sposoby transportu danych w sieciach komputerowych. Wskazano na uwarunkowania, które powodują, że rozwiązania typu Ethernet mogą zdominować i zdominują sieci operatorskie. Opisano technologię OTN i wskazano jej podstawowe zalety (w porównaniu z sieciami transportowymi poprzedniej generacji SONET/SDH), w tym redukcję kosztów transportu, efektywne wykorzystanie widma optycznego, elastyczność w architekturze, projektowaniu i wykonaniu sieci, bezpieczeństwo.

Keywords

Computer Networks, LAN, MAN, WAN, Ethernet Networks, Carrier Ethernet, OTN, MPLS, services, transport technologies

Słowa kluczowe

sieci komputerowe,LAN, MAN, WAN, sieci Ethernet, Carrier Ethernet, OTN, MPLS, usługi, techniki transportu

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. Woźniak, K. Nowicki: Sieci LAN, MAN, WAN – protokoły komunikacyjne, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1998.
[2] K. Nowicki, J. Woźniak: Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
[3] K. Nowicki: Ethernet – sieci, mechanizmy, INFOTECH, ISBN 83-921711-2-8, Gdańsk 2006.
[4] K. Nowicki, T. Uhl: Ethernet End-to-End, Shaker Editor, Aachen 2008.
[5] The Zettabyte Era – Trends and Analysis, White Paper Cisco, http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visualnetworking-
index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html [czerwiec 2015].
[6] RFC3031 – Multiprotocol Label Switching Architecture, http://www.mef.net [czerwiec 2015].
[7] RFC3032 – MPLS Label Stack Encoding, http://www.mef.net [czerwiec 2015].
[8] De Ghein L., MPLS Fundamentals, Cisco Press, USA 2007.
[9] MEF, http://www.mef.net [czerwiec 2015].
[10] ITU-T G.7041 GFP, https://www.itu.int/rec/T-REC-G.7041-201104-I/en [czerwiec 2015].
[11] Technical Whitepaper on IP MPLS and MPLS-TP Interoperability, http://wwwen.zte.com.cn/en/products/bearer/201308/
P020130828523061830189.pdf [czerwiec 2015].
[12] T. Remszewski: Analiza porównawcza standardów transportowych sieci operatorskich opartych o Ethernet przełączany, praca dyplomowa,
promotor Nowicki K., WETI, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2012.
[13] IEEE 802.1ad – Provider Bridges, http://standards.ieee.org/findstds/standard/802.1ad-2005.html [czerwiec 2015].
[14] IEEE 802.1ah – Provider Backbone Bridges, https://standards.ieee.org/findstds/standard/802.1ah-2008.html [czerwiec 2015].
[15] IEEE 802.1Qay – Provider Backbone Bridge Traffic Engineering, http://www.techstreet.com/ieee/products/vendor_id/4191
[czerwiec 2015].
[16] D. Allan, N. Bragg: 802.1aq Shortest Path Bridging Design and Evolution: The Architect's Perspective, John Wiley & Sons, USA 2012.
[17] R. Perlman, D. Eastlake: Introduction to TRILL, http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_14-3/143_trill.html
[czerwiec 2015].

[1] J. Woźniak, K. Nowicki: Sieci LAN, MAN, WAN – protokoły komunikacyjne, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1998.
[2] K. Nowicki, J. Woźniak: Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
[3] K. Nowicki: Ethernet – sieci, mechanizmy, INFOTECH, ISBN 83-921711-2-8, Gdańsk 2006.
[4] K. Nowicki, T. Uhl: Ethernet End-to-End, Shaker Editor, Aachen 2008.
[5] The Zettabyte Era – Trends and Analysis, White Paper Cisco, http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visualnetworking-
index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html [czerwiec 2015].
[6] RFC3031 – Multiprotocol Label Switching Architecture, http://www.mef.net [czerwiec 2015].
[7] RFC3032 – MPLS Label Stack Encoding, http://www.mef.net [czerwiec 2015].
[8] De Ghein L., MPLS Fundamentals, Cisco Press, USA 2007.
[9] MEF, http://www.mef.net [czerwiec 2015].
[10] ITU-T G.7041 GFP, https://www.itu.int/rec/T-REC-G.7041-201104-I/en [czerwiec 2015].
[11] Technical Whitepaper on IP MPLS and MPLS-TP Interoperability, http://wwwen.zte.com.cn/en/products/bearer/201308/ P020130828523061830189.pdf [czerwiec 2015].
[12] T. Remszewski: Analiza porównawcza standardów transportowych sieci operatorskich opartych o Ethernet przełączany, praca dyplomowa, promotor Nowicki K., WETI, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2012.
[13] IEEE 802.1ad – Provider Bridges, http://standards.ieee.org/findstds/standard/802.1ad-2005.html [czerwiec 2015].
[14] IEEE 802.1ah – Provider Backbone Bridges, https://standards.ieee.org/findstds/standard/802.1ah-2008.html [czerwiec 2015].
[15] IEEE 802.1Qay – Provider Backbone Bridge Traffic Engineering, http://www.techstreet.com/ieee/products/vendor_id/4191 [czerwiec 2015].
[16] D. Allan, N. Bragg: 802.1aq Shortest Path Bridging Design and Evolution: The Architect's Perspective, John Wiley & Sons, USA 2012.
[17] R. Perlman, D. Eastlake: Introduction to TRILL, http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_14-3/143_trill.html [czerwiec 2015].