MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 11, Nr 3(41) 2020

Publ. 30.09.2020
epismo-aez-nr-41

Nielubiane imiesłowy

Krzysztof GOCZYŁA

Simulation of Atmospheric Discharge at Power Line

Symulacja wyładowań atmosferycznych na linii elektroenergetycznej

dr inż SKIBA Andrzej

Symulacja wyładowań atmosferycznych na linii elektroenergetycznej

Simulation of Atmospheric Discharge at Power Line

dr inż SKIBA Andrzej

Surge Immunity of LV Miniature Circuit Breakers During Lightning Ground Discharges

Wytrzymałość udarowa wyłączników nadmiarowo-prądowych niskiego napięcia podczas doziemnych wyładowań piorunowych

dr inż. Jarosław WIATER

Wytrzymałość udarowa wyłączników nadmiarowo-prądowych niskiego napięcia podczas doziemnych wyładowań piorunowych

Surge Immunity of LV Miniature Circuit Breakers During Lightning Ground Discharges

dr inż. Jarosław WIATER

Part 1: Decomposition of the Load’s Current in Three-phase Four-wire Systems Supplied with Asymmetrical Sinusoidal Voltage Following Currents’ Physical Components Theory

Rozkład prądu odbiornika w układach trójfazowych czteroprzewodowych zasilanych napięciem sinusoidalnym asymetrycznym w myśl teorii składowych fizycznych prądu (część 1)

dr inż. Zbigniew Sołjan

Rozkład prądu odbiornika w układach trójfazowych czteroprzewodowych zasilanych napięciem sinusoidalnym asymetrycznym w myśl teorii składowych fizycznych prądu (część 1)

Part 1: Decomposition of the Load’s Current in Three-phase Four-wire Systems Supplied with Asymmetrical Sinusoidal Voltage Following Currents’ Physical Components Theory

dr inż. Zbigniew Sołjan

Stopping, Emergency Stopping and Disconnecting Machines from Electricity

Zatrzymanie, zatrzymanie awaryjne i odłączenie od zasilania w energię elektryczną maszyn

mgr inż. Marek TRAJDOS

Zatrzymanie, zatrzymanie awaryjne i odłączenie od zasilania w energię elektryczną maszyn

Stopping, Emergency Stopping and Disconnecting Machines from Electricity

mgr inż. Marek TRAJDOS