MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 4 (22) 2015

Publ. 30.12.2015

Zawieszenie przewodów gołych w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Suspension of Bare Conductor Wires in Low Voltage Power Lines

dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK

s. 72 – 79 DOI: 10.17274/AEZ.2015.22.06

Abstract

The article describes how to properly suspend bare conductor wires on the insulators of the low voltage overhead lines.
The necessary modifications of the suspensions as a result of the support types and various degrees of restrictions used in the line have been
identified. The operating factors acting on the suspensions and the most common mounting mistakes have been presented.

Streszczenie

Opisano metody prawidłowego zawieszania gołych przewodów roboczych na izolatorach linii napowietrznych niskiego
napięcia. Wskazano konieczne modyfikacje w zawieszeniach wynikające z rodzaju słupa liniowego oraz stosowanych w linii obostrzeń
różnego stopnia. Wskazano czynniki eksploatacyjne działające na konstrukcje oraz najczęściej popełniane błędy montażowe.

Keywords

low voltage overhead lines, suspension conductors

Słowa kluczowe

linie napowietrzne niskiego napięcia, zawieszanie przewodów

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi Al 25÷95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn, tom II, układ przewodów
płaski, PTPIREE, Poznań 1998 r.,
[2] Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi Al 25÷95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn, tom II, układ przewodów
prostokątny, PTPIREE, Poznań 1998 r.,
[3] Album LNN linii niskiego napięcia za słupach żelbetonowych, tom III, układ płaski do 10 przewodów, BSiPE Energoprojekt Poznań 1971r.,
[4] W. Demel, i inni: Napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973 r.
[5] L. Kacejko, T. Kahl: Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1961 r.,
[6] B. Nobis: Eksploatacja sieci elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971r.,