MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 14, Nr 1 (51) 2023, ISSN: 2082-4149

Publ. 18.09.2023
epismo-aez-nr-51

Językowa ekonomia

Krzysztof GOCZYŁA

Approximation and Extrapolation of Vibrations in Induction Machines as a Function of Numbers of Short-circuited Turns in Stator Winding

Aproksymacja i ekstrapolacja drgań maszyny indukcyjnej w funkcji liczby zwartych zwojów uzwojenia stojana

dr hab. inż. Wojciech PIETROWSKI, mgr inż. Konrad GÓRNY, mgr inż. Mikołaj MARCZAK

Aproksymacja i ekstrapolacja drgań maszyny indukcyjnej w funkcji liczby zwartych zwojów uzwojenia stojana

Approximation and Extrapolation of Vibrations in Induction Machines as a Function of Numbers of Short-circuited Turns in Stator Winding

dr hab. inż. Wojciech PIETROWSKI, mgr inż. Konrad GÓRNY, mgr inż. Mikołaj MARCZAK

Mathematical model of a stepper motor

Model matematyczny silnika skokowego

dr hab. inż. Sebastian RÓŻOWICZ, dr hab. inż. Zbigniew GORYCA, dr hab. inż. Antoni RÓŻOWICZ

Model matematyczny silnika skokowego

Mathematical model of a stepper motor

dr hab. inż. Sebastian RÓŻOWICZ, dr hab. inż. Zbigniew GORYCA, dr hab. inż. Antoni RÓŻOWICZ

Temperature rises of wires discharging lightning current placed in polystyrene

Przyrosty temperatury przewodów odprowadzających prąd piorunowy umieszczonych w styropianie

dr inż. Jarosław WIATER

Przyrosty temperatury przewodów odprowadzających prąd piorunowy umieszczonych w styropianie

Temperature rises of wires discharging lightning current placed in polystyrene

dr inż. Jarosław WIATER

Stork’s Nest - Additional Load on the Supporting Structure of the Low Voltage Power Line

Gniazdo bociana jako dodatkowe obciążenie konstrukcji wsporczej linii niskiego napięcia

prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI, mgr inż. Adam ZBYRYT, dr inż. Józef J. ZAWODNIAK,

Gniazdo bociana jako dodatkowe obciążenie konstrukcji wsporczej linii niskiego napięcia

Stork’s Nest - Additional Load on the Supporting Structure of the Low Voltage Power Line

prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI, mgr inż. Adam ZBYRYT, dr inż. Józef J. ZAWODNIAK,