MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2 Nr 2(4) 2011

Publ. 08.05.2011
epismo-aez-nr-4

Zabezpieczanie silników zasilanych z przekształtników

Protection of inverter-fed motors

dr inż. Edward MUSIAŁ

Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania przekształtników dwukierunkowych w praktyce

Technical and Economic Aspects of Use of Bi-directional Inverters in Practice

dr inż. Mirosław WŁAS, prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI, mgr inż. Jędrzej PIETRYKA, mgr inż. Janusz SZEWCZYK

Ekranowanie i zabezpieczanie urządzeń oraz systemów - wymagania i badania.

Shielding and Protection of Equipment- Requirements and Tests

dr inż. Krzysztof DYMARKOWSKI, dr inż. Rafał NAMIOTKO, dr hab. inż. Ryszard J. KATULSKI

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia Część 4. Moce w niezrównoważonych obwodach trójfazowych z sinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia. Leszek S. CZARNECKI

Powers and compensation in circuits with nonsinusoidal and asymmetrical voltages and currents Part 4. Powers in un balanced three -phase circuits with nonsinusoidal voltages and currents

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne jako źródło energii w małych instalacjach cieplnych i elektroenergetycznych

Solar collectors and pv-panels as the energy sources in the small heating and electricity installations

prof. dr hab. inż. Władysław NOWAK, dr hab. inż. Aleksander STACHEL

Ocena możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce do zasilania ciepłowni i elektrociepłowni

Estimation of utilization of geothermal energy for supplying the heat and power plants in Poland

prof. dr hab. inż. Władysław NOWAK, dr hab. inż. Aleksander STACHEL

Wytwarzanie energii w mikrosieciach

Energy generation in micronetworks

dr inż. Piotr BICZEL