MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 11, Nr 4(42) 2020

Publ. 30.12.2020
epismo-aez-nr-42

Comments on the Polish language

Krzysztof GOCZYŁA

Electric Multiple Units With Energy Storage – Alternative to Electrification of New Lines in Three City
 

Elektryczne zespoły zasobnikowe jako alternatywa dla elektryfikacji nowych linii w Trójmieście

dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI, mgr inż. Dominika MACEDOŃSKA, mgr inż. Natalia KARKOSIŃSKA BRZOZOWSKA

Elektryczne zespoły zasobnikowe jako alternatywa dla elektryfikacji nowych linii w Trójmieście

Electric Multiple Units With Energy Storage – Alternative to Electrification of New Lines in Three City

dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI, mgr inż. Dominika MACEDOŃSKA, mgr inż. Natalia KARKOSIŃSKA BRZOZOWSKA

Nonsynchronous Connection of High-Power Unit to 400 kV Power Grid

Niesynchroniczne włączenie do sieci 400 kV bloku wielkiej mocy

dr inż. Sylwia WRÓBLEWSKA

Niesynchroniczne włączenie do sieci 400 kV bloku wielkiej mocy

Nonsynchronous Connection of High-Power Unit to 400 kV Power Griddr

dr inż. Sylwia WRÓBLEWSKA

Part 2: Reactive Compensation of the Linear Load in Three-Phase Four-Wire Systems Supplied with Asymmetrical Sinusoidal Voltage Following Currents’ Physical Components Theory

Kompensacja reaktancyjna odbiornika liniowego w układach trójfazowych czteroprzewodowych zasilanych napięciem sinusoidalnym asymetrycznym w myśl teorii składowych fizycznych prądu (część 2)

dr inż. Zbigniew SOŁJAN

Kompensacja reaktancyjna odbiornika liniowego w układach trójfazowych czteroprzewodowych zasilanych napięciem sinusoidalnym asymetrycznym w myśl teorii składowych fizycznych prądu (część 2)

Part 2: Reactive Compensation of the Linear Load in Three-Phase Four-Wire Systems Supplied with Asymmetrical Sinusoidal Voltage Following Currents’ Physical Components Theory

dr inż. Zbigniew SOŁJAN

Lightning protection for metal air vents and similar objects installed on roof of building

Ochrona odgromowa metalowych elementów wentylacyjnych lub podobnych zainstalowanych na dachu budynku

dr inż. Henryk BORYŃ

Ochrona odgromowa metalowych elementów wentylacyjnych lub podobnych zainstalowanych na dachu budynku

Lightning protection for metal air vents and similar objects installed on roof of building

dr inż. Henryk BORYŃ

Machine Safety in Terms of Electrical Engineering –in the Light of Machinery and the LV Directives

Bezpieczeństwo maszyn pod względem elektrycznym w świetle dyrektywy maszynowej i niskonapięciowej

mgr inż. Marek TRAJDOS

Bezpieczeństwo maszyn pod względem elektrycznym w świetle dyrektywy maszynowej i niskonapięciowej

Machine Safety in Terms of Electrical Engineering –in the Light of Machinery and the LV Directives

mgr inż. Marek TRAJDOS