MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 4 (22) 2015

Publ. 30.12.2015

Ogniwa fotoelektrochemiczne do konwersji energii słonecznej

Photoelectrochemical cell for conversion solar energy

prof. dr hab. inż. Marta RADECKA, dr inż. Anita TRENCZEK-ZAJĄC

s. 6-14 DOI: 10.17274/AEZ.2015.22.01

Abstract

The photoelectrolysis of water – its decomposition into hydrogen and oxygen due to the absorption of light – is regarded as
an important and non-conventional future energy source. This process proceeds in the photoelectrochemical cells, PEC, composed from
aqueous electrolyte and two electrodes. For the practical application of this process it will be necessary to find an electrode material that yields high energy conversion efficiency.

Streszczenie

 
 Fotoelektroliza wody dzięki absorpcji światła przez półprzewodnik jest uważana za korzystny sposób otrzymywania nośnika
energii jakim jest wodór. Proces ten przebiega w ogniwie fotoelektrochemicznym (PEC), składającym się z wodnego roztworu elektrolitu
i dwóch elektrod. Praktyczne zastosowania tego procesu wymaga znalezienia materiału na elektrody, które umożliwiają osiągnięcie
wysokiej sprawności.
 

Keywords

hydrogen, photoelectrochemical cells

Słowa kluczowe

wodór, ogniwa fotoelektrochemiczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] A.K Fujishima, K.Honda, “Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode”, Nature, 238 (1972), 37–38
[2] M. Gratzel, “Photoelectrochemical Cell”, Nature, 414 (2001) 338–344
[3] M. Radecka, M. Rekas, K. Zakrzewska, “Titanium dioxide In photoelectrolysis of water”, Trends in Inorganic Chemistry, Review, 9 (2006)
81–125
[4] M. Radecka, M. Rękas, A. Trenczek-Zając, K. Zakrzewska, “Importance of the band gap energy and flat band potential for application
of modified TiO2 photoanodes in water photolysis”, Journal of Power Sources 181 (2008) 46–55
[5] M. Gratzel, J. Augustyński, Patent USA Nr 6936143
[6] O. Khaselev, J.A. Turner, “A monolithic photovoltaic-photoelectrochemical device for hydrogenproduction via water splitting”, Science, 280
(1998) 425–427
[7] H. Ti Tien, J.-W. Chen, “Hydrogen generation from artificial sea hater in a semiconductor septum electrochemical photovoltaic cell”,
Photochemistry and Photobiology, 49 (1999) 527–530
[8] E.L. Miller, B. Marsen, D. Paluselli, R. Rocheleau, “Optimization of hybrid photoelectrodes for solar water-splitting”, Electrochemical and Solid-
State Letters 8/5 (2005) A247–A249