MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 4(26) 2016

Publ. 31.12.2016
epismo-aez-nr-26

Powers And Compensationin Circuits With Nonsinusoidal and Asymmetrical Voltages and Currents. Part 10. Development history of the Currents’ Physical Components (CPC) - based power theory

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 10. Historia rozwoju teorii Składowych Fizycznych Prądów (CPC) 

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

Możliwość zastosowania technologii internetu rzeczy w przetwornikach pH-metrycznych

mgr inż. Marcin MICHALSKI, dr inż. Józef WIORA

Zagrożenie pożarowe w strefach EX powodowane wadliwymi złączami w instalacjach piorunochronnych

dr inż. Jarosław WIATER

Fire Hazard in Ex Zones Caused by Faulty Connectors in Lightning Installations

dr inż. Jarosław WIATER

Conformity assessment for fixed installations in accordance with the essential requirements of the EMC Directive

dr inż. Henryk BORYŃ

Procedura oceny zgodności instalacji stacjonarnych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej

dr inż. Henryk BORYŃ

Wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny

prof. dr hab. inż. Zbigniew LUBOŚNY

Wymiana napowietrznego mostu szynowego na kablowy w stacji WN/SN

mgr inż. Mirosław SCHWANN

Kogeneracyjny blok energetyczny w PEC Suwałki - doświadczenia z budowy i eksploatacji

mgr inż. Mieczyslaw MODZELEWSKI

Wymiana słupów z platformą pod gniazdo bociana w liniach nn

dr Ireneusz KAŁUGA, dr inż. Jozef Jacek ZAWODNIAK

Five-Phase Squirrel-Cage Motor. Construction and Drive Properties

dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr inż. Grzegorz KOSTRO, mgr inż. Patryk STRANKOWSKI, dr inż. Marcin MORAWIEC, dr Atif IQBAL

Pięciofazowy silnik indukcyjny - budowa i właściwości napędowe

dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr inż. Grzegorz KOSTRO, mgr inż. Patryk STRANKOWSKI, dr inż. Marcin MORAWIEC, dr Atif IQBAL

Digital control system of the wavemaker in the towing tank

mgr inż. Marcin DRZEWIECKI

Cyfrowy układ regulacji wywoływacza fal basenu modelowego

mgr inż. Marcin DRZEWIECKI

Malware - malicious software in IT/OT systems

dr inż. Tomasz GIERSZEWSKI

Malware – złośliwe oprogramowanie w systemach IT/OT

dr inż. Tomasz GIERSZEWSKI