MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 4 (22) 2015

Publ. 30.12.2015

Synteza termojądrowa – przyszłość energetyki

Thermonuclear Fusion - the Future of Energetics

dr hab. inż. Marek SCHOLZ, dr hab. inż. Lesław KARPIŃSKI, prof. dr hab. Urszula WOŹNICKA

s. 110 – 116 DOI: 10.17274/AEZ.2015.22.10

Abstract

The future of thermonuclear fusion in global energy production is presented in the paper. The phenomena of fusion is described
and it is shown how the fusion can be conducted on tokamak devices. The state and prospects of development of the fusion reactor based
on the tokamak-type systems are presented. In summary, major advantages and disadvantages of this method of energy production has
been discussed.

Streszczenie

W artykule przedstawiono rolę, jaką może odegrać w produkcji energii synteza termojądrowa. Opisano zjawisko syntezy
termojądrowej oraz pokazano w jaki sposób można ją przeprowadzić w warunkach ziemskich na urządzeniu tokamak. Omówiono stan
i perspektywy rozwoju reaktorów termojądrowych opartych na układach typu tokamak. W podsumowaniu wymieniono najważniejsze
wady i zalety tego sposobu produkcji energii.

Keywords

nuclear fusion, tokamak, ITER

Słowa kluczowe

synteza termojądrowa, tokamak

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] World Population Prospect: the 2012 Revision. United Nation Population Division up to 2050 available on http://esa.un.org/unpp/]\
[2] IEA Energy Statistics 2000
[3] A.A Harms, K.F. Schoepf, G. H. Miley, D.R. Kingdon: Principles of Fusion Energy, s. 288, World Scientific 2000.
[4.] IEA’s latest projections of the World Energy Outlook 2002.