MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 2(20) 2015

Publ. 30.12.2015
epismo-aez-nr-20

Piezoelektryczne przetworniki elektromechaniczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA, dr inż. Roland RYNDZIONEK, mgr inż. Łukasz SIENKIEWICZ

Polskie doświadczenia w podziemnym zgazowaniu węgla – sposoby przeprowadzania oraz możliwości wykorzystania w praktyce

dr hab. inż. Krzysztof CYBULSKI, dr hab. inż. Eugeniusz KRAUSE, mgr inż. Robert HILDEBRANDT

Środowiskowe aspekty występowania, poszukiwania i eksploatacji gazu ziemnego z formacji łupkowych w Polsce

Małgorzata PRUSZKOWSKA-CACERES

Aspekty praktyczne wykonywania uziemień stanowisk słupowych z głowicami kablowymi

dr inż. Stanisław WOJTAS, dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK