MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 1, Nr 2 (2) 2010

Publ. 01.12.2010

Regulator PID

PID controller

dr inż. Mirosław TOMERA

s. 89-93 DOI:

Abstract

Abstract: The paper presents an introduction to PID controllers. Transfer functions describing the algorithms of continuous controlsand rules for manual tuning of parameters have been presented. The control algorithm of PID digital controller has been derived by the emulation method.

Streszczenie

Regulator PID jest obecnie najczęściej stosowaną strategią sterowania spotykaną w układach regulacji automatycznej. We wszystkich realizowanych obecnie procesach sterowania, w ponad 90% pętli sterowania stosowane są regulatory typu PID, dość często ze wzmocnieniem różniczkowania ustawionym na zero (sterowanie PI). Regulatory te włączane są w układy sterowania na różne sposoby. Mogą pracować samodzielnie w tradycyjnych pętlach sterowania stosowanych od stuleci. Regulatory typu PID stanowią również ważny składnik rozłożonych systemów sterowania. W bardzo złożonych strategiach sterowania, które zorganizowane są w struktury hierarchiczne, regulatory PID pracują na najniższym szczeblu. O sukcesie tego typu regulatora przede wszystkim decyduje prostota algorytmu i łatwość intuicyjnego zrozumienia zasady jego pracy.

Keywords

PID controller, manual tuning of parameters, digital PID controller

Słowa kluczowe

Regulator PID, ręczne strojenie parametrów, regulator cyfrowy PID

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/regulator-pid-bibliografia.php