MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 1, Nr 2 (2) 2010

Publ. 01.12.2010

Zabezpieczanie układów pomiaru energii. Wymagania dla ochrony przed przepięciami liczników zasilanych z przekładników napięciowych.

Energy metering system protection. requirements for surge protection of energy counters powered by voltage transformers

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA

s. 26-33 DOI:

Abstract

Failure-free operation of electronic devices requires effective surge protection designed on the basis of surge threat estimation. Present surge value must be compared with acceptable levels of the impulse withstand resistance of these devices and appropriate surge protective devices must be selected. This paper presents the requirements that must be met by the devices which reduce surge affecting electricity metering systems.

Streszczenie

Stworzenie warunków zapewniających pewne i bezawaryjne działanie urządzeń elektronicznych wymaga przeprowadzenia oceny zagrożenia przepięciowego występującego w miejscach ich zainstalowania. Następnie należy porównać poziomy występujących przepięć z dopuszczalnymi poziomami odporności udarowej urządzeń oraz dobrać, jeśli jest to konieczne, odpowiednie urządzenia do ograniczania przepięć. Taki tok postępowania zastosowano przy określaniu wymagań, jakie powinny spełniać urządzenia ograniczające przepięcia dochodzące do układów pomiaru energii elektrycznej.

Keywords

surge protection, impulse resistance of energy counter

Słowa kluczowe

ochrona przeciwprzepięciowa, odporność udarowa liczników energii elektrycznej

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/zabezpieczanie-ukadow-pomiaru-energii-wymagania-dla-ochrony-przed-przepiciami-licznikow-zasilanych-z-przekadnikow-napiciowych-bibliografia.php