MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 4(26) 2016

Publ. 31.12.2016

Wymiana słupów z platformą pod gniazdo bociana w liniach nn

Replacement of Poles Together with a Platform to Make Space for White Stork Nest Built on LV Line

dr Ireneusz KAŁUGA, dr inż. Jozef Jacek ZAWODNIAK

s. 100-108 DOI: 10.17274/AEZ.2016.26.06

Abstract

The article presents selected issues related to the replacement of a pole of low voltage power to place the nest of white stork. We discuss the issues related to the process of transferring the nest into the new position on the pole and technical aspects related to the additional burden.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wymianą słupa linii elektroenergetycznych niskiego napięcia z gniazdem bociana białego. Przedstawiono zagadnienia związane z procesem przeniesienia samego gniazda na nowe stanowisko oraz aspekty techniczne związane z dodatkowym obciążeniem słupa

Keywords

overhead line, low voltage, white stork, operation

Słowa kluczowe

 linie napowietrzne, gniazdo bociana białego, eksploatacja

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] I. J. Kaługa, J. Zawodniak: „Gniazda bociana białego, a linie elektroenergetyczne niskiego napięcia”, V Konferencja Naukowo-Techniczna, Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Dźwirzyno 15-16 maja 2012
[2] „Album linii niskiego napięcia z przewodami gołymi Al. 25-95 mm2 na żerdziach wirowych, tom II”, Wydany przez PTPiREE, Poznań 1998
[3] Z. Jakubiec, R. Guziak: „Bocian biały w Polsce w roku 2004” Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTTP „pro Natura”, Wrocław 2006, s. 377–394
[4] I. Kaługa, A. Bokotej, A. Abramczuk: „Ochrona bociana białego w Polsce, na Ukrainie i Białorusi” , Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Siedlce 2010
[5] „Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi na żerdziach wirowych i ŻN”, wydany przez ENSTO, Poznań 2004
[6] L. Kacejko, T. Kahl: „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1961
[7] Norma PN-E-05100-1:1998, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami
roboczymi gołymi