MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 4(26) 2016

Publ. 31.12.2016

Digital control system of the wavemaker in the towing tank

Cyfrowy układ regulacji wywoływacza fal basenu modelowego

mgr inż. Marcin DRZEWIECKI

s. 138-146 DOI: 10.17274/AEZ.2016.26.08

Abstract

The paper describes a digital control system of the rigid-flap wavemaker in a towing tank in CTO S.A. Ship Design and Research Centre. The control system is based on a 8-bit AVR microcontroller and consist of two cascading PID controllers. The digital system replaced the previous analog one from 1974 and has been integrated with the existing sensors and actuators of the wavemaker. The new control system allows to obtain a required repeatability of the generated waves.

Streszczenie

Artykuł opisuje cyfrowy układ regulacji płytowego wywoływacza fal w basenie modelowym w Centrum Techniki Okrętowej (CTO) S.A. Układ regulacji opiera się na 8-bitowym mikrokontrolerze AVR i składa z dwóch regulatorów PID połączonych kaskadowo. Układ cyfrowy, który zastąpił poprzedni układ analogowy z 1974 roku, zintegrowano z istniejącymi przetwornikami pomiarowymi oraz elementami wykonawczymi wywoływacza, co zapewniło oczekiwaną powtarzalność generowanych fal basenowych.

Keywords

wavemaker, cascading, PID controller

Słowa kluczowe

wywoływacz fal, kaskadowa regulacja PID

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Huang, Shan; Clelland, David; Day, Sandy; et al., “Drag reduction of deepwater risers by the use of helical grooves”, Proceedings of the 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Vol 1 Pages: 561-565 Published: 2007.
[2] Gu, Jijun; Vitola, Marcelo; Coelho, Jairo; et al., “An experimental investigation by towing tank on VIV of a long flexible cylinder for deepwater riser application”, Volume: 18 Issue: 3 Pages: 358-369 Published: SEP 2013 JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY.
[3] The Specialist Committee on Waves, “Final Report and Recommendations to the 23rd ITTC”, Proceedings of the 23rd ITTC, vol. II, no. 23, pp. 544–551, Sep. 2002.
[4] M. Drzewiecki, “Modernizacja kaskadowego układu regulacji wywoływacza fal basenu modelowego”, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 47, pp. 39–42, 2015.