MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 4(26) 2016

Publ. 31.12.2016

Wymiana napowietrznego mostu szynowego na kablowy w stacji WN/SN

Replacement of an Outdoor Bus Interconnection into the Cable one in HV/MV Substation

mgr inż. Mirosław SCHWANN

s. 72-79 DOI: 10.17274/AEZ.2016.26.04

Abstract

The article presents and compares the properties of various types of MV bus interconnections used between switchgear and transformer in the HV/MV substations and their impact on the reliability of the MV power network. It also describes the impact on improving the reliability of the MV power network by replacing outdoor busbar bridge into power cable one. Moreover, the organizational, technical and technological conditions to be met were presented in order to ensure the interconnection replacement proceeds in an optimal way.

Streszczenie

W artykule przedstawiono i porównano właściwości różnego rodzaju mostów SN stosowanych w stacjach elektroenergetycznych WN/SN oraz ich wpływ na niezawodność sieci elektroenergetycznej SN. Opisano również wpływ na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej SN zastępowanie mostów szynowych mostami kablowymi. Podano ponadto warunki organizacyjne, techniczne i technologiczne jakie należy spełnić, aby wymiana mostów przebiegła w optymalny sposób.

Keywords

HV/MV substation, outdoor busbar bridge, power cable bridge, MV separable connector

Słowa kluczowe

stacja WN, SN, most szynowy, most kablowy, głowica wtykowa SN

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman: „Niezawodność zasilania odbiorców z sieci średniego napięcia”, Rynek Energii 2010, nr 4.
[2] A. Czarnobaj, M. Mazierski: „Automatyzacja sieci i innowacyjne systemy dyspozytorskie a niezawodność dostaw energii elektrycznej”, Energia Elektryczna 2014, nr 11.
[3] M. Schwann: „Poprawa niezawodności sieci średniego napięcia poprzez instalację łączników z telesterowaniem.” Materiały konferencyjne IX Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice „Innowacje szansą rozwoju gospodarki” i-MITEL 2016, Łagów, 20–22 kwietnia 2016.
[4] M. Schwann: „Optymalne rozwiązania dla układów automatyzacji sieci SN.” Materiały konferencyjne Konferencji Naukowo-Technicznej „Łączniki w Eksploatacji”, Ustroń, 17–19 maja 2016.
[5] Prezes URE: regulację jakościową czas zacząć. Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki w rozmowie z Ireneuszem Chojnackim. Portal wmp.pl, 07.10.2015 r.
[6] Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, Dz.U. z 1950 r., nr 28, poz. 256.
[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz.U. nr 93, poz. 623 z późn. zm.
[8] https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Wilson_Swan.
[9] https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison.
[10] https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektryfikacja.
[11] Specyfikacja techniczna „Transformatory WN/SN”. ENERGA-OPERATOR S.A. Wydania: 01, 02, 03, 04. (opracowania Schwann M.).
[12] http://www.bezpol.com/.
[13] http://www.pfisterer.com/.
[14] http://www.nexans.com/.
[15] Katalog Elektromontaż Poznan SA
[16] Katalog firmy Gogół. K.
[17] Katalog Eltel Networks Toruń SA
[18] Katalog Tauron Dystrybucja Sp. zo.o.
[19] Katalog firmy Euromold