MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 11, nr 2 (40) 2020

Publ. 30.09.2020

Part 1: Decomposition of the Load’s Current in Three-phase Four-wire Systems Supplied with Asymmetrical Sinusoidal Voltage Following Currents’ Physical Components Theory

Rozkład prądu odbiornika w układach trójfazowych czteroprzewodowych zasilanych napięciem sinusoidalnym asymetrycznym w myśl teorii składowych fizycznych prądu (część 1)

dr inż. Zbigniew Sołjan

s. 34-42 DOI: 10.17274/AEZ.2020.41.03

Abstract

Electricity receivers in low-voltage networks are mainly single-phase loads, which, when grouped within a given consumer, create a three-phase load. Such a replacement three-phase load works in a four-wire system. Besides, under real conditions, the supply voltage has some amplitude and phase asymmetry.

Streszczenie

Odbiornikami energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia są głównie odbiorniki jednofazowe, które po zgrupowaniu w obrębie danego odbiorcy tworzą obciążenie trójfazowe. Taki zastępczy odbiornik trójfazowy pracuje w układzie czteroprzewodowym. Dodatkowo, w warunkach rzeczywistych, napięcie zasilające posiada pewną asymetrię amplitudową oraz fazową. Asymetria napięcia i niezrównoważenie odbiornika to zagadnienia, które nie zostały uwzględnione jednocześnie w równaniu mocy w układach czteroprzewodowych. Niniejszy artykuł eliminuje ograniczenie elektrotechniki z tego zakresu poprzez wyprowadzenie równania mocy odbiorników trójfazowych zasilanych napięciem niesymetrycznym.

Keywords

power theory, asymmetrical supply, load’s current decomposition

Słowa kluczowe

teoria mocy, zasilanie asymetryczne, rozkład prądu odbiornika

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] L.S. Czarnecki, P. Bhattarai (2015), Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia, Część 8: Moce i kompensacja obwodów z niesymetrycznym napięciem zasilania, Czasopismo on-line: Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, vol. 6, No 1, pp. 8-18.
[2] L.S. Czarnecki, P. Bhattarai (2015), Currents’ Physical Components (CPC) in three-phase systems with asymmetrical voltage, Przegląd Elektrotechniczny, R. 91, No 6, pp. 40-47.
[3] L.S. Czarnecki, P. Bhattarai (2015), Reactive compensation of LTI loads in three-wire systems at asymmetrical voltage, Przegląd Elektrotechniczny, R. 91, No 12, pp. 7-11.
[4] Z. Sołjan, G. Hołdyński, M. Zajkowski (2019), Decomposition of the load’s current supplied from a sinusoidal and asymmetrical voltage source in accordance with the Currents’ Physical Components (CPC) Theory, 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE)., pp. 389-394