MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 11, nr 3 (41) 2020

Publ. 30.09.2020

Zatrzymanie, zatrzymanie awaryjne i odłączenie od zasilania w energię elektryczną maszyn

Stopping, Emergency Stopping and Disconnecting Machines from Electricity

mgr inż. Marek TRAJDOS

s. 60-65 DOI:

Abstract

The work highlights one of the most important aspects of machinery safety, which is stopping. Due to their specificity, the Machinery Directive distinguishes two stopping modes: normal (technological) and emergency, and separate disconnection from the power supply. There are functional dependencies between them, and each of them has specific features that must be known to the designer of each machine in order to meet the essential safety requirements

Streszczenie

W pracy zwrócono uwagę na jeden z najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa maszyn, jakim jest zatrzymanie. W dyrektywie maszynowej wyróżniono ze względu na ich specyfikę dwa tryby zatrzymania: normalne (technologiczne) i awaryjne oraz osobno odłączenie od zasilania w energię. Pomiędzy nimi istnieją zależności funkcjonalne, a każdy z nich ma cechy specyficzne, które muszą być znane projektantowi każdej maszyny, aby mógł on spełnić zasadnicze wymagania bezpieczeństwa.

Keywords

machinery safety, emergency stop, normal stop, disconnection from power

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo maszyn, zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie normalne, odłączenie od zasilania

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
[2] Norma EN ISO 13849-1
[3] Norma EN ISO 13849-2
[4] Norma EN ISO 13850
[5] Norma EN 62061
[6] Norma EN 60204-1
[7] Norma EN 60947
[8] Norma EN ISO 12100
[9] Katalg firmy Apator SA