MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 2 (4) 2011

Publ. 08.05.2011

Zabezpieczanie silników zasilanych z przekształtników

Protection of inverter-fed motors

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 6-25 DOI:

Abstract

Protection rules of converter-fed motors are presented with the use of the example of an inverter-fed three-phase induction motor. The motor and its cable are subjected to extreme voltage and current stresses, which requires appropriate remedial measures. Probable internal faults in converter and usual built-in protection means are explained. Measures important due to the electromagnetic compatibility and protection against electric shock are also described.

Streszczenie

Przekształtniki energoelektroniczne na dobre zadomowiły się w obwodach silników elektrycznych i to w różnej roli, przede wszystkim jako rozruszniki umożliwiające łagodny rozruch (ang. softstart) oraz różnorodne procedury hamowania i zatrzymywania silników bądź jako regulatory prędkości obrotowej. W powiązaniu z układami mikroprocesorowego sterowania, swobodnie programowalnymi przez użytkownika, powstają układy napędowe o cechach eksploatacyjnych i charakterystykach technicznych dawniej niewyobrażalnych. Mimo wysokiego kosztu inwestycyjnego łatwo uzasadnić ich opłacalność w odpowiedzialnych zastosowaniach.

Keywords

motor circuit protection, specifics of supply by inverter, ind frequency converter, protection of converter circuits, EMC, protection against electric shock

Słowa kluczowe

zabezpieczenia obwodów silnikowych, specyfika zasilania przez przekształtnik, pośredni przemiennik częstotliwości, zabezpieczenia przemiennika, kompatybilność elektromagnetyczna, ochrona przeciwporażeniowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Charoy A.: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. Tom 3. WNT Warszawa 2000.
[2] Dorner H.: Betrieb von Umrichtern und FI-Schutzschaltern in einer Anlage. Antriebstechnik 2000, nr 4, s. 44-45.
[3] Gómez J. C. i inni.: Fuse unexpected operations in soft-starters by dissimilar current distribution. Proc. Sixth Int. Conf. Electr. Fuses and their Applicat., Turin 1999, s. 177-181.
[4] Grigsby L. C.: The electric power engineering handbook. CRC Press, IEEE Press, N.Y. 1998.
[5] Jaczewski J.: Obciążalność silników przy regulacji prędkości obrotowej. Wiad. Elektrot. 1957 nr 2, s. 39-40.
[6] Kyei J. i inni: The design of power acceptability curves. IEEE Trans. Power Delivery 2002, nr 3, s. 828-833.
[7] Liszka V.: Schmelzsicherungen im Frequenzumrichter – Vereinfachte Auslegung durch Rechnersimulation. etz 1996, nr 9,
s. 30-33.
[8] Michalski A. i inni: Zabezpieczenia zwarciowe i kompatybilność przekształtnika częstotliwości zasilającego silnik napędowy. Wiad. Elektrot. 2004, nr 1-2, s. 31-33.
[9] Pytlak A., Świątek H.: Ochrona przeciwporażeniowa w układach energoelektronicznych. COSiW SEP, Warszawa 2002.
[10] RCD-Einsatz in Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln. Elektropraktiker 2004, nr 4, s. 340-341.
[11] Rice D.: Adjustable speed drive and power rectifier harmonics – Their effect on power system components. IEEE Trans. Ind. Applicat. 1986, nr 1, s. 161-177.
[12] Wagner V. E. i inni: Effects of harmonics on equipment – Report of the IEEE Task Force. IEEE Trans. Power Delivery 1993, nr 2, s. 672-680.
[13] Żyborski J., Lipski T., Czucha J.: Zabezpieczenia diod i tyrystorów. WNT Warszawa 1985.
[14] PN-E-06717:1994 Maszyny elektryczne wirujące. Wytyczne stosowania silników indukcyjnych klatkowych zasilanych z przekształtników.
[15] PN-EN 50178:2003 Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy.
Dane bibliograficzne
Musiał E.: Zabezpieczanie silników zasilanych z przekształtników. W: [Materiały]
Konferencja „Automatyka , pomiary , zakł ócenia ”