MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 1, Nr 1 (1) 2010

Publ. 01.09.2010

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi oraz niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia Część 1. Przegląd problemów

Powers and compensation in circuits with nonsinusoidal and asymmetrical voltages and currents

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

s. 58-65 DOI:

Abstract

An increase in the number and in power of nonlinear and periodically switched loads results in an increase in distortion of voltages and currents in distribution systems. Moreover, generators driven by renewable sources of energy are interfaced to power systems through power electronics inverters, which produce the voltage of sine waveform only approximately. The development of electrical equipment for such conditions and its maintenance have become more expensive, which is a challenge for electrical engineering community. This paper presents a history of studies on energy flow in the presence of the voltage and current distortion and compiles some misinterpretations related to definitions of power properties and interpretation of power phenomena in electrical systems.

Streszczenie

Wzrost liczby i mocy odbiorników nieliniowych lub/oraz okresowo przełączanych powoduje wzrost odkształceń przebiegów prądu i napięcia w systemach rozdzielczych. Ponadto, coraz liczniejsze generatory napędzane odnawialnymi źródłami energii wprowadzają do systemu energię elektryczną zwykle poprzez przekształtniki energoelektroniczne, które tylko w przybliżeniu dostarczają napięć sinusoidalnych. Dzieje się to w warunkach wzrostu kosztów energii. Projektowanie aparatury elektrycznej pracującej w takich warunkach i nadzór nad nią staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla środowiska inżynierów elektryków. Niniejszy artykuł przedstawia historię badań nad przepływem energii w obecności odkształceń prądów i napięć oraz omawia szereg rozpowszechnionych błędów, dotyczących definicji mocy oraz interpretacji fizycznych zjawisk energetycznych.

Keywords

power definitions, harmonics, distortion, asymmetry

Słowa kluczowe

definicje mocy, harmoniczne, odkształcenia, asymetria

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/moce-i-kompensacja-w-obwodach-z-odksztalconymi-oraz-niesymetrycznymi-przebiegami-prdu-i-napiecia-czesc-1-przeglad-problemow-bibliografia.php