MENU

prof. dr hab. inż. UHL Thadeus

Tadeus Uhl otrzymał w roku 1975 dyplom mgr inż. na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W roku 1981 obronił pracę doktorską na Politechnice Gdańskiej i uzyskał tytułdr inż. W roku 1990 habilitowałsię na Uniwersytecie Dortmund/Niemcy i uzyskal tytut dr hab. Od 1992 pracuje jako profesor zwyczajny na Flensburg University of Applied Sciences/Niemcy. Od roku 2013 pracuje również na Akademii Morskiej w Szczecinie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jego główne dziedziny naukowe i badawcze to: sieci komputerowe, sieci teleinformatyczne, technologia Ethernetu i Internetu, sieci transportowe. Jest on autorem/współautorem 130 publikacji w wyżej wymienionych dziedzinach nauki. Posiada on również trzy patenty międzynarodowe, w tym jeden z wdrożeniem.