MENU

mgr inż. STOLTMAN Alicja

Autorka jest absolwentką Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, który ukończyła w 2013 roku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Katedrze Elektroenergetyki oraz jest Słuchaczką Studium Doktoranckiego. Specjalizuje się w obszarze rynków energii oraz projektowaniu i modelowaniu systemów energetycznych. Obecnie obszar jej badań obejmują zagadnienia związane z procesami inwestycyjnymi w energetyce.  Interesuje się także modelowaniem instalacji energetycznych elektrowni parowych i gazowych w środowisku GateCycle.