MENU

dr inż. BICZEL Piotr

Urodził się w Warszawie w 1974 roku. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej uzyskując stopień magistra w 1999 roku i doktora nauk technicznych w 2003. Zajmuje się szeroko pojętym zagadnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Szczególnie koncentruje się na zagadnieniach zastosowania układów prądu stałego oraz przekształtników energoelektronicznych do układów z dużym udziałem OZE. Ważnym elementem jego pracy jest współpraca z przemysłem. Zrealizował wiele prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora energoelektronicznego, telekomunikacyjnego i energetycznego. W swoim dorobku ma kilka publikacji krajowych i zagranicznych. Jest laureatem nagród Rektora PW, stypendystą Centrum Studiów Zaawansowanych PW i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Odbył staże naukowe w RWTH Aachen oraz RWE Stoen Operator Sp. z o. o. Prywatnie jest ojcem dwojga uroczych maluchów i zapamiętałym turystą kanadyjkarzem, motocyklistą i piechurem.