MENU

dr hab. inż. OLESZ Marek

Od 1989 zatrudniony w Katedrze Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w 1998 roku. Z uwagi na zainteresowania problematyką ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz pomiarów jakości energii elektrycznej jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS oraz działa aktywnie w Gdańskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obecnie prowadzi badania w zakresie oceny jakości kondensatorów przeciwzakłóceniowych i warystorów. Interesuje się również zjawiskami fizykochemicznymi w dielektrykach oraz diagnostyką izolacji głównie średnio i wysokonapięciowej. Autor około 150 publikacji opublikowanych w kraju i zagranicą.