MENU

dr inż. BARSKI Mariusz

Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, a w latach 1981-83 oraz 1988-90 pracownik badawczy i visiting professor w University of Ottawa. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, referatów i opracowań naukowo-technicznych, głównie w zakresie komputeryzacji aparatury badawczej, symulacji komputerowej i zastosowania sztucznych sieci neuronowych. Współautor monografii Sztuczne sieci neuronowe (PWN, Warszawa, 1996) oraz trzech skryptów akademickich