MENU

prof. dr hab. inż. MALKO Jacek

MALKO Jacek Maria, ur. 19.03.1937 we Lwowie, 1940-1945 Kazachstan, absolwent Politechniki Wrocławskiej rocznik 1959, 1959-1961 konstruktor w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych M-5 (akt. Alstom), 1961-65 starszy inżynier w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu, od 1965 w Politechnice Wrocławskiej: od starszego asystenta do profesora zwyczajnego. Doktorat 1965, habilitacja 1979, profesura 1995. Autorstwo i współautorstwo ok. 490. publikowanych prac, w tym 7. monografii książkowych i 3. skryptów akademickich. Distinguished Member of CIGRE, przedstawiciel Polski w Komitecie Studiów C-5, Valuable Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers, Member of International Association of Energy Economics, członek prezydium Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk, ekspert Zespołu parlamentarnego ds. energetyki, ekspert Podkomisji sejmowej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Recenzent rozpraw doktorskich i habilitacji na politechnikach: Warszawskiej, Śląskiej, Gdańskiej, Łódzkiej, Białostockiej, Lubelskiej i Wrocławskiej, członek z wyboru Komitetu Badań Naukowych, (Zespół T10), recenzent grantów KBN/MniSzW, współautor opracowania Strategia Energetyczna Dolnego Śląska oraz Ekspertyzy Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów technicznej infrastruktury energetycznej Rekomendacje dla KPZK dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2008). Wykładowca na studiach podyplomowych politechnik: Łódzkiej, Śląskiej i Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe: teoria systemów, planowanie rozwoju i eksploatacji systemów energetycznych, prognozowanie w energetyce, procesy transformacji rynkowej, legislacja w energetyce, mechanizmy rynkowe i regulacyjne, nowe źródła energii. Instruktor międzynarodowy nurkowania CMAS, instruktor państwowy ratownictwa wodnego.