MENU

dr inż. KUSTO Zdzisław

Zdzisław Kusto. Energetyk. Nauczyciel Akademicki. Studia ukończył w zakresie Elektrowni i Gospodarki Energetycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Miejsca pracy zawodowej: Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. W latach 1984 1986 uczestniczył w organizacji i koordynacji współpracy Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych w zakresie ?Fizykotechnicznych Problemów Energetyki. W latach 1986 1990 był kierownikiem Studium Podyplomowego Budowy Elektrowni Jądrowych oraz Studium Podyplomowego Projektowania Elektrowni Jądrowych. W latach 1998 2001 był kierownikiem Studium Podyplomowego ?Audyting Energetyczny oraz był członkiem Rady Ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii. W latach 1996-1997 pełnił obowiązki członka Komitetu Międzynarodowego cyklu konferencji North Sun. Jest współzałożycielem powstałego Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej oraz współzałożycielem i członkiem Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku. Od 1997 roku jest w Politechnice Gdańskiej członkiem Komisji Rektorskiej do spraw Politechniki Otwartej. Specjalizuje się w zagadnieniach efektywnego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym - źródeł energii odnawialnej (słońce, wiatr, biogaz, biomasa, pompy ciepła). Prowadzone zajęcia dydaktyczne są z zakresu elektroenergetyki, niekonwencjonalnych źródeł energii i ekonomii energetyki oraz auditingu energetycznego w Politechnice Gdańskiej oraz w różnych krajowych uczelniach i ośrodkach szkoleniowych. Jest współautorem książki o życiu studenckim w Politechnice Gdańskiej, autorem dwóch monografii o ekonomicznej efektywności pomp ciepła, autorem i współautorem 145 publikacji i opracowań naukowo-technicznych oraz 11 recenzji książek i prac naukowo-badawczych. W działalności pozazawodowej interesuje się fotografią oraz muzyką chóralną.