MENU

prof. dr hab. inż. KRYKOWSKI Krzysztof

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej jest absolwentem Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej. Stopnie doktora i doktora habilitowanego w zakresie elektrotechniki (specjalność energoelektronika) uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w latach 1975 oraz 1988, a w roku 2012 otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora w zakresie nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym: pięciu monografii, 44 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, ponad 50 referatów na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest również autorem 1 podręcznika akademickiego (4 wydania) i współautorem 10 podręczników oraz współautorem 5 przyznanych patentów. Brał udział w 36 ukończonych pracach naukowo-badawczych dla przemysłu krajowego lub zagranicznego (w 8 był kierownikiem) oraz w 7 ukończonych grantach naukowo-badawczych finansowanych ze środków budżetowych na naukę (pięcioma kierował) Oprócz tego kierował 3 ukończonymi grantami promotorskimi i brał udział w prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej badaniach kierunkowych i własnych. Tematem jego zainteresowań naukowych jest energoelektronika i napędy elektryczne. W ostatnim czasie szczególnie intensywnie pracuje nad modelowaniem, sterowaniem i zasilaniem bezszczotkowych silników prądu stałego, a zwłaszcza bezszczotkowych silników wysokoobrotowych. Wypromował 5 doktorów nauk technicznych oraz ponad 200 inżynierów i magistrów inżynierów. Miał wykłady na uczelniach niemieckich i austriackich a przez 11 miesięcy pracował jako profesor na pełnym etacie w University of Applied Science Rheinland/Pfalz w Trewirze w Niemczech. W latach 1989 ? 1994 był kierownikiem Zakładu Napędu Elektrycznego w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, a w latach 2004-2009 kierownikiem Zakładu Energoelektroniki w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Za dotychczasową działalność naukową i dydaktyczną otrzymał między innymi Złoty Krzyż Zasługi oraz trzykrotnie Nagrodę Ministra. Wielokrotnie był nagradzany nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej. Jest członkiem Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.