MENU

dr inż. KOSTRO Grzegorz

dr inż.Grzegorz Kostro tytuły mgr inż. i dr inż. uzyskał na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej odpowiednio w 2000 i 2007 roku. Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 2000 roku, obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. W latach 2007-2009 przez 11 miesięcy pracował w firmie Alstom we Francji w ramach europejskiego projektu badawczego (prace badawcze dotyczyły diagnostyki transformatorów trakcyjnych). Jest autorem i współautorem 50 publikacji naukowych. Jego główne zainteresowania naukowe i badawcze pokrywają szeroki zakres modelowania matematycznego (z wykorzystaniem metody energetycznej Lagrange’a), projektowania i diagnostyki maszyn elektrycznych z wykorzystaniem metod analitycznych i metody elementów skończonych.