MENU

dr hab. inż. KARKOSIŃSKI Dariusz R.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1977). W latach 1978-1986 pracował jako asystent w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej Wydziału Elektrycznego PG. W roku 1986 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, po czym przez 3 lata pracował przy rozruchu automatyki elektrowni jądrowej. W roku 1990 rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Zajmował się zjawiskami wibroakustycznymi w maszynach elektrycznych, diagnostyką napędów elektrycznych i automatyzacją urządzeń technologicznych. W roku 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie elektrotechniki. W latach 2009 - 2010 był zatrudniony w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Opracowywał wytyczne dla systemów automatyki w modernizowanej sieci rozdzielczej średniego napięcia CERN. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu WEiA PG. Zajmuje się wibracyjną i akustyczną diagnostyką maszyn elektrycznych i przekształtnikowych napędów trakcyjnych oraz automatyką zasilania obiektów przemysłowych. Ponadto, jako koordynator technologiczny, współuczestniczy w budowie Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i odnawialnych źródeł energii LINTE^2. Autor wielu zdrożeń przemysłowych w kraju i zagranicą.