MENU

dr inż. JEZIERSKI Grzegorz

Urodziłem się w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie) w roku 1948. W roku 1972 ukończyłem studia o kierunku Techniczna Fizyka Jądrowa na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zaraz po studiach podjąłem pracę w Hucie im. Sendzimira (obecnie "Arcelor Mittal Poland") w służbach kontroli jakości, gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z badaniami radiograficznymi. Później pracowałem w Zakładach Aparatury Chemicznej Metalchem, m.in. jako kierownik Laboratorium Badań Nieniszczących, a następnie jako specjalista ds. energetyki jądrowej. Od 1989 r. zatrudniony jestem w Elektrowni Opole jako kierownik wydziału diagnostyki. Niezależnie od powyższego, od 2001 r. pracuję również na Politechnice Opolskiej jako adiunkt. Podsumowując, od ponad 30 lat zajmuję się zawodowo badaniami radiograficznymi w przemyśle. Jestem autorem wielu publikacji z tej dziedziny, m.in. książek: Radiografia przemysłowa WNT - Warszawa 1993 r. Radiologiczne badania materiałów. Pytania sprawdzające wiedzę na poziomie 1, 2 i 3 kwalifikacji. Biuro Gamma, Warszawa 1997 r. (współautor) "Energia jądrowa wczoraj i dziś" - WNT - Warszawa 2005 r. Metody radiologiczne. Terminologia Biuro Gamma, Warszawa 2007 r. (współautor) Czynnie uczestniczę w konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych związanych z badaniami nieniszczącymi, a w szczególności z badaniami radiograficznymi. Aktywnie udzielam się jako wykładowca na licznych kursach i szkoleniach z wyżej wymienionych dziedzin. Od 2003 r. jestem członkiem Komitetu Technicznego Nr 7 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Badania Nieniszczące), gdzie przewodniczę zespołowi ds. badań radiograficznych..