MENU

prof. dr hab. inż. HANZELKA Zbigniew

Profesor w Instytucie Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH. Autor i współautor ponad 200 artykułów technicznych i naukowych. Redaktor czasopism: Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej i Elektrotechnika i Elektronika. Obszar zainteresowań obejmuje jakość energii elektrycznej, a w szczególności redukcję negatywnego oddziaływania statycznych przekształtników na sieć zasilająca. Członek komitetów naukowych wielu międzynarodowych i narodowych konferencji, międzynarodowych i narodowych organizacji technicznych tj. IEC, UIE, CIGRE, PKN, komisji Energoelektroniki i Napędu elektrycznego oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego SEP ds. Jakości energii elektrycznej.