MENU

dr hab. JANKOWIAK Łukasz

Łukasz Jankowiak uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w 2013 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wcześniej, w 2008 roku, zdobył tytuł magistra biologii. Od 18 marca 2014 roku pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie od 2015 roku jest adiunktem, a obecnie kieruje Katedrą Ekologii i Antropologii. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Szczecińskim.

Specjalizuje się w badaniach ekologicznych, koncentrując się na interakcjach między organizmami a ich środowiskami oraz ekologią behawioralną. Jego prace obejmują ekologię ptaków, np. wpływ gniazdowania bocianów na inne gatunki oraz badania nad mikroplastikami w wodach słodkowodnych. Jest autorem licznych publikacji naukowych, w których analizuje m.in. wpływ działalności człowieka, takiej jak urbanizacja czy np. zanieczyszczenie światłem, na gatunki zwierząt żyjące w miastach.