MENU

dr inż. PAKOSZ Artur

Ur. w 1980 roku w Przysusze. Absolwent Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej w 2005 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży z zakresu elektroniki.
W latach 2007 -2019 pracował w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pracę doktorską obronił w roku 2019 na Politechnice Świętokrzyskiej. W latach 2019-2022 pracował jako konstruktor-elektronik,  programista mikrokontrolerów jednoukładowych w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym w Warszawie. Od roku 2022 pracuje jako adiunkt badawczo–dydaktyczny w Instytucie Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w następujących dziedzinach: napędy elektryczne, sterowanie procesami przemysłowymi i pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Jest współautorem 14 publikacji i 4 patentów z zakresu maszyn elektrycznych.