MENU

dr inż. BŁASZCZAK Urzula

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą zastosowań LEDów z zakresu widzialnego i UV, między innymi różnych aspektów oświetlenia zintegrowanego, w tym dedykowanych rozwiązań sprzętowych oraz zintegrowanych metodach oceny oświetlenia w określaniu jego jakości. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego oraz zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE). Wykonawca i kierownik w projektach MEiN, NCN, NCBiR, EEA, NAWA.