MENU

dr hab. inż. ZAJKOWSKI Maciej

Prowadzi badania naukowe w zakresie wykorzystania potencjału energii promieniowania słonecznego, efektywności energetycznej, OZE, techniki świetlnej i spektrofotometrii, czego potwierdzeniem jest autorstwo i współautorstwo 2 monografii, 91 publikacji (artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach, publikacje konferencyjne), wystąpienia na sympozjach, konferencjach naukowych i naukowo-technicznych. Jest autorem wielu rozwiązań technicznych, które znalazły swoje miejsce w przemyśle (robot do dezynfekcji dla firmy Zurad sp. z o.o.), multimediach (stół optyczny OptiTouch dla firmy iMedia), ochronie zdrowia (moduł MedTAB dla Szpitala MSWiA w Białymstoku), Jest też współautorem patentu (Pat.221509). Współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Park Naukowo – Technologiczny w Białymstoku, fundusze BridgeAlfa), z jednostkami samorządowymi (Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego) oraz pełni funkcje doradcze i eksperckie m.in. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Realizuje weryfikację i ocenia projekty badawczo – rozwojowe w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie konkursów takich jak „Szybka ścieżka”, Konkurs Polsko – berliński czy Konkurs Polsko- singapurski.