MENU

dr inż. JANIGA Klara

Absolwentka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, obecnie zatrudniona w Katedrze Elektroenergetyki. W pracy naukowej zajmuje się tematyką mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz problematyką współpracy źródeł rozproszonych z sieciami elektroenergetycznymi. Autorka lub współautorka ponad dwudziestu publikacji naukowych.