MENU

dr inż. ADAMEK Sylwester

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej (2001). Pracę doktorską obronił w 2010 roku. Od 2001 roku jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Lubelskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą współpracy rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym. Jest współautorem kilkudziesięciu artykułów i prac poświęconych tej tematyce.