MENU

dr hab. inż. PIETROWSKI Wojciech

Wojciech Pietrowski jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej. Studia magisterskie ukończył w 1993, stopień naukowy doktora uzyskał w 2003. W dniu 20.10.2015 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego za cykl publikacji pod wspólnym tytułem: „Zastosowanie metod polowych i nowoczesnych technik numerycznych do odwzorowania i rozpoznawania uszkodzeń silników indukcyjnych”. Działalność naukowa związana jest z polowo-obwodowym modelowaniem silników elektrycznych z uwzględnieniem ich uszkodzeń, zastosowaniem analizy sygnałów oraz metod uczenia maszynowego w diagnostyce silników elektrycznych.

 

Pełni funkcję sekretarza naukowego Komitetu Naukowego konferencji Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC). Wielokrotnie uczestniczył jako Guest CoEditor w redagowaniu specjalnych wydaniach czasopisma COMPEL, był członkiem komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych EPNC, SME, WZEE. Ponadto jest członkiem International Compumag Society,  Komisji Nauk Elektrycznych PAN Oddział w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS).

 

Od 2020 jest kierownikiem Zakładu Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Poznańskiej.