MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 4 (6) 2011

Publ. 30.12.2011

Bezpieczniki topikowe SRF do zabezpieczania ograniczników przepięć

inż. Roman KŁOPOCKI

s. 78-79 DOI:

Abstract

Streszczenie

W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyło się zainteresowanie ogranicznikami przepięć; co więcej jest to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin wśród aparatów zabezpieczających instalacje elektroenergetyczne. Nowością wśród produktów firmy ETI Polam jest seria bezpieczników topikowych cylindrycznych SRF (Surge Rated Fuses), przeznaczonych wyłącznie do dobezpieczania warystorowych ograniczników przepięć.

Keywords

Słowa kluczowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

Index Copernicus