MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 4 (6) 2011

Publ. 30.12.2011

Na otwarcie nowego rozdziału w e-piśmie - DBAJMY O JĘZYK

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 6-8 DOI:

Abstract

Streszczenie

Język jest systemem umownych znaków, wyrazów i reguł ich łączenia, umożliwiających komunikowanie się, czyli poinformowanie kogoś o czymś, przekonanie kogoś do czegoś albo wyrażenie nastroju bądź odczuć estetycznych. Jeżeli komunikat ma być zrozumiany zgodnie z intencją nadawcy, to powinien spełniać pewne warunki. Powinien być jednoznaczny, czyli wszystkie znaki powinny być użyte zgodnie z przypisanym im znaczeniem. Powinien być zwięzły, czyli powinien zawierać tylko niezbędne znaki, bo ich nadmiar może rozpraszać uwagę odbiorcy. Powinien być klarowny, czyli w sposób prosty i wyrazisty formułować sedno przekazu. A jeśli to potrzebne, powinien wzbudzać określone emocje: radość, wzruszenie, poczucie winy, wzburzenie, gniew bądź strach. Ukształtowana przez wielowiekową tradycję polszczyzna jest językiem rozwiniętym, o bogatym słownictwie i bardzo urozmaiconej, dość nieregularnej fleksji. Jest powinnością kolejnych pokoleń język nie tylko zachować, ale wzbogacać, bo upływ czasu i postęp w różnych dziedzinach sprawiają, że pojawiają się nowe pojęcia, które trzeba nazwać, w miarę możności korzystając z rodzimego źródłosłowu. Zarazem wychodzą z użycia niektóre przedmioty, zanikają pewne zachowania, relacje oraz sytuacje i powoli obumiera związane z nimi słownictwo, przechodzi do historii języka.

Keywords

Słowa kluczowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

Index Copernicus