MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 4 (10) 2012

Publ. 30.12.2012

Zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych oraz inne nowości wprowadzane przez normy serii PN-EN 62305

Lightning damage risk management and other novelties introduced in the standards of PN-EN 62305 series

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA

s. 72-79 DOI:

Abstract

The basic tasks of the lightning protection system are to take over and discharge to the ground the lightning current without damage to the protected object, equipment installed in it and in a safe way for the people staying inside. The regulations concerning decisions about where lightning protection system is necessary and new requirements for protection against the lightning threats introduced in the standards of PN-EN 62305 series have been presented in that paper.

Streszczenie

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu wyładowania piorunowego bez szkody dla chronionego obiektu i urządzeń w nim zainstalowanych oraz w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi. Poniżej przedstawione zostaną zasady podejmowania decyzji o potrzebie stosowania urządzenia piorunochronnego na obiektach budowlanych oraz nowe wymagania ochrony przed występującym zagrożeniem piorunowym wprowadzane w normach serii PN-EN 62305.

Keywords

discharge, lightning current, protection, PN-EN 62305, risk management

Słowa kluczowe

szkody piorunowe, wyładowania, urządzenia piorunochronne, PN-EN 62305

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/zarzadzanie-ryzykiem-szkod-piorunowych-oraz-inne-nowoci-wprowadzane-przez-normy-serii-pn-en-62305-bibliografia.php