MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 4 (10) 2012

Publ. 30.12.2012

Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych

Low-voltage varistors quality testing

dr hab. inż. Janusz SMULKO

s. 36-42 DOI:

Abstract

Varistors are popular surge arrestors which protect the electronic equipment against damage caused by transient state voltage in the power supply lines. Therefore, their quality is important to effectively protect the equipment. Varistors are produced from inexpensive and popular material - zinc oxide with some additives, decisive of their quality and kept secret by the producers. The produced elements are tested at final stage of their production by checking their voltage-current characteristics. Unfortunately, during their operation and exposition various factors (humidity, high currents conduction) degrade their protective properties. Consequently, varistor can lose valuable features and their protecting role. Thus, it is necessary to test efficiency of varistors? protective role applied in low-voltage power lines. This paper presents microscopic varistor structure and describes processes which diminish their electrical properties. Additionally, it presents some methods of varistors? quality testing.

Streszczenie

Warystory są powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym przed przepięciami sieć energetyczną. Stąd, jakość tych elementów jest bardzo istotna, aby zabezpieczenie było skuteczne. Warystory są wykonywane z taniego i powszechnie stosowanego materiału - tlenku cynku wraz z dodatkami innych substancji, stanowiącymi zwykle tajemnicę producenta i decydującymi o końcowej jakości wyrobu. Produkty opuszczające fabrykę spełniają narzucone wymogi dotyczące charakterystyki prądowo-napięciowej, zapewniając w ten sposób odpowiednią ochronę przed przepięciami. Niestety, w trakcie eksploatacji, w wyniku narażeń na atmosferyczne czynniki zewnętrzne oraz przewodzenie dużych prądów podczas losowej liczby występujących przepięć, struktura warystora ulega stopniowej degradacji. W efekcie, warystor może przestać pełnić skutecznie swoją funkcję zabezpieczającą. Dlatego zachodzi konieczność testowania skuteczności ochrony przepięciowej warystorów stosowanych w sieci elektroenergetycznej. W pracy przedstawiono budowę warystorów, z uwzględnieniem procesów zachodzących w ich strukturach i prowadzących do zmiany ich parametrów elektrycznych oraz sposoby testowania ich jakości.

Keywords

varistors quality testing, surge arrestor, voltage-current characteristics, SiC

Słowa kluczowe

warystory niskonapięciowe, testowanie jakości warystorów, tlenek cynku, SiC

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/testowanie-jakosci-warystorow-niskonapieciowych-bibliografia.php