MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 1 (11) 2013

Publ. 29.03.2013

Osobowy samochód elektryczny z perspektywy dystrybutora energii w USA - ważny odbiorca energii czy iluzja?

Electric vehicle from a perspective of electric energy distributor - important load or an illusion?

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

s. 72-79 DOI:

Abstract

Replacing of gasoline engine driven cars with electric vehicles enables, according to numerous opinions, to reduce the demand for carbon-rich fossils and to limit harmful gases emitted at their burning. A substantial effort of car manufacturers has been observed in the last years aimed at the development of electric vehicles that might satisfy their users. It means that such vehicles could appear in residential neighbourhoods where their batteries would be charged from the residential distribution grid. Grid operators could ask questions, therefore, on how this charging would affect the grid performance; how they should be prepared for that and when this could happen.

Streszczenie

Zastąpienie samochodów osobowych z silnikami spalinowymi (OSS), samochodami z silnikiem elektrycznym (OSE) pozwala, według wielu ocen, zredukować zapotrzebowanie na energonośne kopaliny i emisję powstających przy ich spalaniu szkodliwych gazów. W związku z tym obserwuje się w ostatnich latach wzmożony wysiłek producentów samochodów nad konstrukcją osobowych samochodów elektrycznych, które zadowalałaby ich użytkowników. Może to także oznaczać pojawianie się SOE w osiedlach mieszkaniowych i konieczność ładowania ich akumulatorów z sieci rozdzielczej.

Keywords

energy efficiency, market penetration, car battery charging.

Słowa kluczowe

sprawność energetyczna, penetracja rynku, ładowanie baterii samochodu

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/osobowy-samochod-elektryczny-z-perspektywy-dystrybutora-energii-w-usa-wany-odbiorca-energii-czy-iluzja-bibliografia.php