MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 3 (13) 2013

Publ. 30.09.2013

Ochrona przeciwprzepięciowa w sieciach średniego napięcia

Overvoltage protection of medium voltage power networks

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 42-53 DOI:

Abstract

The main technical problems associated with the formation and effects of overvoltages for equipment operated at MV power networks are discussed. The specific protection of that equipment against overvoltages and surge protection rules using metal oxide surge protection devices are presented. The paper identifies the appropriate ways of installing protective devices. It is stated that the individual protective systems are needed.

Streszczenie

Przedstawiono problemy oddziaływania przepięć na urządzenia elektroenergetyczne w sieciach SN. Omówiono ochronę tych urządzeń przed skutkami przepięć oraz zasady ochrony z wykorzystaniem ograniczników tlenkowych. Wskazano sposoby instalowania urządzeń ochronnych oraz konieczność indywidualnego rozwiązywania systemów ochronnych. Przedstawiono zmiany wartości przepięcia indukowanego, w liniach SN o typowych wysokościach prowadzenia przewodów nad ziemią.

Keywords

overvoltage protection, metal oxide surge protective device, medium voltage power networks

Słowa kluczowe

ochrona przeciwprzepięciowa, ograniczniki tlenkowe, linie SN

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/ochrona-przeciwprzepieciowa-w-sieciach-sredniego-napiecia-bibliografia.php