MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 4 (18) 2014

Publ. 31.12.2014

Zagrożenie migotaniem komór serca przy odkształconym prądzie rażeniowym

The Risk of Ventricular Fibrillation at Distorted Body Current

dr hab. inż. Stanisław CZAPP

s. 6-17 DOI: 10.17274/AEZ.2014.18.01

Abstract

The principles of calculation of sinusoidal current, equivalent in terms of ventricular fibrillation, have been presented. The analysis of some rectified currents, phase controlled currents and earth fault current in motor circuit supplied via frequency converter was performed.

Streszczenie

Przedstawiono zasady wyznaczania równoważnej wartości skutecznej prądu sinusoidalnego, który ze względu na migotanie komór serca wywoła takie same skutki, jak prąd odkształcony. Przeanalizowano wybrane przebiegi wyprostowane, przebiegi o sterowaniu fazowym oraz przebieg prądu ziemnozwarciowego silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości.

Keywords

power electronics converters, distorted current, touch current, ventricular fibrillation

Słowa kluczowe

przekształtniki energoelektroniczne, prąd odkształcony, prąd rażeniowy, migotanie komór serca

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] S. Czapp, „Próg fibrylacji komór serca przy wybranych prądach odkształconych”, AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA – Innowacje w systemach elektroenergetycznych, transformatorach i maszynach elektrycznych, red. Z. Kwiatkowski, INFOTECH, Gdańsk 2014, s. 62–69.

[2] IEC/TS 60479-1:2005 Effects of current on human beings and livestock. Part 1: General aspects.

[3] P.S. Hamer, „The Three-Phase Ground-Fault Circuit-Interrupter System – A Novel Approach to Prevent Electrocution”, IEEE Transactionson Industry Applications, vol. 46, no. 6, Nov./Dec. 2010, s. 2276–2288.

[4] IEC/TS 60479-2:2007 Effects of current on human beings and livestock. Part 2: Special aspects.

[5] G. Biegelmeier, „Wirkungen des elektrischen Stroms auf Menschen und Nutztiere”, VDE-Verlag, Berlin und Offenbach 1986.

[6] S. Czapp, „Wybrane problemy instalacyjne przy stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych”, AYTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA , red. Z. Kwiatkowski, INFOTECH, Gdańsk 2011, s. 7–29.

[7] S. Czapp, „Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwporażeniowej przy odkształconym prądzie różnicowym”, Seria Monografie, nr 99, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009.

[8] S. Czapp, „Próg fibrylacji a czułość wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconym prądzie różnicowym”. Automatyka Elektryka Zakłócenia, www.epismo-aez.pl , vol. 3, nr 2 (8) 2012, s. 32–39.

[9] G. Grünebast, „Allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtungen. Teil 2: Vorschriftsmässiger Einsatz”, Elektropraktiker vol. 2 (62), 2008.

[10] E. Musiał, „Zabezpieczanie silników zasilanych z przekształtników”, Automatyka Elektryka Zakłócenia, www.epismo-aez.pl , vol. 2, nr 1 (4) 2011, s. 6–25.

[11] S. Czapp, J. Guziński, „The effect of the motor filters on earth fault current waveform in circuits with variable speed drives”, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, nr 12, s. 17–20.

[12] J. Guziński, „Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników. Zagadnienia wybrane”, Seria Monografie, nr 115, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011.