MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 4 (38) 2019

Publ. 31.12.2019

DC Testing of OPI-type 400 kV Bushings

Badanie napięciem stałym izolatorów przepustowych typu OPI 400 kV

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA

s. 8–19 DOI: 10.17274/AEZ.2019.38.01

Abstract

High voltage (HV) power transformers are equipped with OPI-type bushings (oil-paper insulation). Diagnostic insulation aging tests are based upon tanδ measurements. Engineering practice shows that tanδ does not provide reliable information on bushing technical condition. This statement is substantiated by bushing failures, including fres. The inner layers of paper exhibit local charrings caused by partial discharges; these are not indicated by tanδ measurements. The following issues are presented in the paper: bushing design, equivalent scheme of insulation core, off-line DC test procedures and the results of tests of two bushings.

Streszczenie

Transformatory energetyczne wysokiego napięcia WN, mają zabudowane izolatory przepustowe typu OPI (olejowopapierowa izolacja). Badania diagnostyczne starzenia się izolacji bazują na pomiarze tgδ. Doświadczenia wskazują, że tgδ nie daje wiarygodnej informacji o stanie technicznym izolatora. Potwierdzają to awarie izolatorów, w tym także pożary. W wewnętrznych warstwach papieru występują miejscowe zwęglenia papieru spowodowane wyładowaniami niezupełnymi, a pomiary tgδ tego nie wykazują. W artykule przedstawiono: budowę izolatora, schemat zastępczy rdzenia izolacyjnego, metodykę badań off-line napięciem stałym i wyniki badań dwóch izolatorów.

Keywords

HV transformers, bushings, OPI, diagnostics

Słowa kluczowe

transformatory WN, izolatory przepustowe , OPI, diagnostyka

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] B. Drak, T. Glinka, J.Kapinos, R. Miksiewicz, P. Zientek P.: „Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów w energetyce.”Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach 2013 r.
[2] T. Glinka, S. Szymaniec: „Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych i transformatorów.” PWN 2019 r.
[3] M. Kaźmierski, W. Olech: „Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów.” Energopomiar – Elektryka. Gliwice 2013 r.
[4] W. Latek: „Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle. „ WNT, 1979. Rozdział 5 Badanie transformatorów.
[5] Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów. Energopomiar – Elektryka. Gliwice 2012 r.
[6] Monografa „Teoria mocy, ochrona środowiska i eksploatacja w elektroenergetyce" s. 25-31, INFOTECH, 2019