MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 2 (32) 2018

Publ. 30.06.2018

Słupy z łącznikami w linii średniego napięcia

Poles with Switches in Medium Voltage Line

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK

s. 38-42 DOI: 10.17274/AEZ.2018.32.04

Abstract

This article presents selected problems related to the design and execution of medium voltage power line earthworms that affect later operation. The problem was also discussed economically from the perspective of the whole life of the earth ground and not only the initial design and construction.

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę związaną z wymianą słupa z łącznikiem. Opisano proces zbierania danych do przeprowadzenia analiz kierunkowych przed podjęciem ostatecznej decyzji. Omówiono zagadnienia wpływające na ostateczny wybór nowego słupa z łącznikiem.

Keywords

MV, poles, switch

Słowa kluczowe

SN, słupy, łączniki

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. Strojny, J. Strzałka, „Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych”, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2011

[2] Katalog ZPUE Włoszczowa, „Linie napowietrzne SN i nn”, 2017

[3] Katalog ABB, „Rozłącznik w izolacji gazowej SF6 typu Sectos”, 2015

[4] W. Hoppel, „Sieci średniego napięcia, Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń”, PWN 2017

[5] www.aforyzmy.com.pl

[6] W. Dołęga, „Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury energetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013 r.

[7] K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz, „Analiza informacji Teoria i praktyka”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012

[8] E. Gulski, J. Smit, J. Maksymiuk, „Zarządzanie zasobami sieci elektroenergetycznych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004

[9] L. Damazy, „Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999

[10] A. Rakowska, „Linie kablowe czy napowietrzne – dylemat nie tylko techniczny”, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Wrocław, listopad 2004